Стратегія протидії наркозлочинності в системі кримінологічних понять і категорій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 3 (17). - С. 62-69

Анотація

Статтю присвячено формулюванню основних понять і категорій кримінологічної теорії протидії наркозлочинності. Також визначено їх місце у системі загальної теорії протидії злочинності.
The article is devoted to the formulation of the basic concepts and categories of the criminological theory of counteraction to drug crimes. Also, their place in the system of general crime prevention is determined.
Cтатья посвящена формулировке основных понятий и категорий криминологической теории противодействия наркопреступности. Также определено их место в системе общей теории противодействия преступности.

Опис

Гладкова, Є. О. Стратегія протидії наркозлочинності в системі кримінологічних понять і категорій / Євгенія Олексіївна Гладкова // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2017. - № 3 (17). - С. 62-69.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, наркозлочинність, протидія наркозлочинності, боротьба з наркозлочинністю, запобігання наркозлочинності, профілактика наркозлочинності, drug crimes, drug addiction, counteraction of drug crimes, prevention of drug crimes, наркопреступность, противодействие наркопреступности, борьба с наркопреступностью, предупреждение наркопреступности, профилактика наркопреступности

Бібліографічний опис