Правовий статус особистості, його види

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 19-22

Анотація

Висвітлено низку традиційних видів правового статусу особистості (загальний, спеціальний, індивідуальний тощо), звернуто увагу на можливість виокремлення і таких статусів, як усічений статус, пільговий статус.
A number of traditional kinds of a legal status of the person (the general, special, individual, etc.) are defined, the attention is paid to possibility of determination of such statuses as the truncated status, the preferential status.
Освещен ряд традиционных видов правового статуса личности (общий, специальный, индивидуальный и т. п.), обращено внимание на возможность выделения и таких статусов, как усеченный статус, льготный статус.

Опис

Шульга, А. М. Правовий статус особистості, його види / А. М. Шульга // Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 19-22.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, особистість, личность, personality, правовий статус, правовой статус, legal status, види статусів, виды статусов, kinds, пільговий статус, льготный статус, preferential status

Бібліографічний опис