Особливості самосприйняття курсантів і ув’язнених

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 222-225

Анотація

Наведено результати дослідження самосприйняття курсантів та ув’язнених, що зумовлені різницею вторинної соціалізації навчальних закладів. Виявлено достовірні розбіжності за низкою ознак.
The results of analysis of cadets and prisoners self-perception caused by differences of secondary socialization of higher education institutions are given. Reliable differences by series of features are found.
Представлены результаты исследования самовосприятия курсантов и заключенных, обусловленных различиями вторичной социализации учебных заведений. Найдены достоверные различия по ряду признаков.

Опис

Матвеєва, К. С. Особливості самосприйняття курсантів і ув’язнених / К. С. Матвеєва, І. В. Ламаш // Право і безпека. - 2012. - № 2 (44). - С. 222-225.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, самосприйняття, самовосприятие, соціалізація, социализация, курсанти, курсанты, ув'язнені, заключенные, self-perception, socialization, cadets, prison

Бібліографічний опис