Слідчі версії та планування розслідування кримінальних правопорушень у сфері виробництва споживчих товарів

dc.contributor.authorМурадли, А. І.
dc.contributor.authorMuradly, A. I.
dc.date.accessioned2023-07-03T11:07:47Z
dc.date.available2023-07-03T11:07:47Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractВизначено, що ефективність розслідування кримінальних правопорушень у сфері виробництва споживчих товарів зумовлена обґрунтованим висуненням та кваліфікованою перевіркою типових версій про обставини їх вчинення. За допомогою версій та планування розслідування кримінального провадження встановлюють обставини, які підлягають доказуванню. Зазначено, що формування слідчих версій залежить від змісту та повноти вихідної інформації, якою володіє слідчий на початку розслідування. Залежно від їх змісту слідчий визначає перелік і планує послідовність проведення слідчих (розшукових) дій.
dc.description.abstractIt was determined that the effectiveness of the investigation of criminal offenses in in the field of production of consumer goods is conditioned by a substantiated nomination and qualified verification of typical versions about the circumstances of their commission. By means of versions and investigation planning criminal proceedings establish the circumstances that are subject to proof. It is noted that the formation of investigative versions depends on the content and completeness of the original information that the investigator possesses at the beginning of the investigation. Depending on them the investigator determines the list of contents and plans the sequence of conduct investigative (research) actions.
dc.description.abstractОпределено, что эффективность расследования уголовных правонарушений сфере производства потребительских товаров обусловлена ​​обоснованным выдвижением и квалифицированной проверкой типовых версий об обстоятельствах их совершения. С помощью версий и планирования расследования уголовного производства устанавливают обстоятельства, подлежащие доказыванию. Отмечено, что формирование следственных версий зависит от содержания и полноты исходной информации, которой владеет следователь в начале расследования. В зависимости от их содержания, следователь определяет перечень и планирует последовательность проведения следственных (розыскных) действий.
dc.identifier.citationМурадли, А. І. Слідчі версії та планування розслідування кримінальних правопорушень у сфері виробництва споживчих товарів / Айтадж Ідріскизи Мурадли // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 365-369.
dc.identifier.urihttps://dspace.univd.edu.ua/handle/123456789/17372
dc.language.isouk
dc.publisherАктуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 365-369
dc.subjectрозслідування кримінальних правопорушень
dc.subjectinvestigation of criminal offences
dc.subjectрасследование уголовных правонарушений
dc.subjectвиробництво споживчих товарів
dc.subjectproduction of consumer goods
dc.subjectпроизводство потребительских товаров
dc.subjectслідчі версії
dc.subjectinvestigative versions
dc.subjectследственные версии
dc.subjectпланування розслідування
dc.subjectinvestigation planning
dc.subjectпланирование расследования
dc.titleСлідчі версії та планування розслідування кримінальних правопорушень у сфері виробництва споживчих товарів
dc.typeThesis

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Slidchi versii_Muradly_2023.pdf
Розмір:
260.81 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: