Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібник

dc.contributor.advisorСокуренко, В. В. - редактор
dc.contributor.authorСокуренко, В. В.
dc.contributor.authorSokurenko, V. V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639
dc.contributor.authorResearcherID: B-9017-2018
dc.contributor.authorШвець, Д. В.
dc.contributor.authorShvets, D. V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956
dc.contributor.authorResearcherID: B-9071-2018
dc.contributor.authorБурдін, М. Ю.
dc.contributor.authorBurdin, M. Yu.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321
dc.contributor.authorResearcherID: B-8227-2018
dc.contributor.authorКлочко, А. М.
dc.contributor.authorKlochko, A. M.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X
dc.contributor.authorГрищенко, О. В.
dc.contributor.authorHryshchenko, O. V.
dc.contributor.authorБандурка, О. М.
dc.contributor.authorBandurka, O. M.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517
dc.contributor.authorГусаров, С. М.
dc.contributor.authorGusarov, S. M.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694
dc.contributor.authorДанильченко, Ю. Б.
dc.contributor.authorDanylchenko, Yu. B.
dc.contributor.authorБезпалова, О. І.
dc.contributor.authorBezpalova, O. I.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X
dc.contributor.authorResearcherID: J-7221-2016
dc.contributor.authorГоловко, О. М.
dc.contributor.authorHolovko, O. M.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434
dc.contributor.authorДжафарова, О. В.
dc.contributor.authorDzhafarova, O. V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218
dc.contributor.authorКомзюк, А. Т.
dc.contributor.authorKomziuk, A. T.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241
dc.contributor.authorКорж, В. П.
dc.contributor.authorKorg, V. P.
dc.contributor.author
dc.contributor.authorЛитвинов, О. М.
dc.contributor.authorLytvynov, O. M.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258
dc.contributor.authorМузичук, О. М.
dc.contributor.authorMuzychuk, O. M.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504
dc.contributor.authorСалманова, О. Ю.
dc.contributor.authorSalmanova, O. Y.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160
dc.contributor.authorСлінько, С. В.
dc.contributor.authorSlinko, S. V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0001-8611-3759
dc.contributor.authorСтепанюк, Р. Л.
dc.contributor.authorStepaniuk, R. L.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013
dc.contributor.authorФролов, Ю. М.
dc.contributor.authorFrolov, Yu. M.
dc.contributor.author
dc.contributor.authorЮхно, О. О.
dc.contributor.authorYukhno, O. O.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
dc.contributor.authorБорко, А. Л.
dc.contributor.authorBorko, A. L.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-5498-1620
dc.contributor.authorКоровайко, О. І.
dc.contributor.authorKorovaiko, O. I.
dc.contributor.author
dc.contributor.authorОрлов, Ю. В.
dc.contributor.authorOrlov, Y. V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794
dc.contributor.authorСімонович, Д. В.
dc.contributor.authorSimonovych, D. V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-0285-4005
dc.contributor.authorФелик, В. І.
dc.contributor.authorFelyk, V. I.
dc.contributor.author
dc.contributor.authorХристинченко, Н. П.
dc.contributor.authorKhrystynchenko, N. P.
dc.contributor.author
dc.contributor.authorЯщенко, А. М.
dc.contributor.authorYashchenko, A. M.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487
dc.contributor.authorДжагупов, Г. В.
dc.contributor.authorDzhahupov, H. V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114
dc.contributor.authorБондаренко, О. О.
dc.contributor.authorBondarenko, O. O.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0001-6901-7298
dc.contributor.authorБугайчук, К. Л.
dc.contributor.authorBugaychuk, K. L.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010
dc.contributor.authorResearcherID: I-5612-2016
dc.contributor.authorВасильєв, А. А.
dc.contributor.authorVasiliev, A. A.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0001-9480-7814
dc.contributor.authorГалкін, Д. В.
dc.contributor.authorHalkin, D. V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0001-7247-1037
dc.contributor.authorГарна-Іванова, І. О.
dc.contributor.authorGarna-Ivanova, I. O.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0001-5962-9864
dc.contributor.authorГлобенко, Г. І.
dc.contributor.authorGlobenko, G. I.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-1533-9213
dc.contributor.authorГнусов, Ю. В.
dc.contributor.authorGnusov, Y. V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635
dc.contributor.authorResearcherID: J-6825-2016
dc.contributor.authorДягілєва, Л. Д.
dc.contributor.authorDiahilieva, L. D.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-5662-8185
dc.contributor.authorЗавальний, М. В.
dc.contributor.authorZavalny, M. V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-4191-061X
dc.contributor.authorResearcherID: D-1788-2016
dc.contributor.authorЗагуменна, Ю. О.
dc.contributor.authorZagumenna, Yu. O.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363
dc.contributor.authorЗахарченко, О. В.
dc.contributor.authorZaharchenko, O. V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-7384-383X
dc.contributor.authorІванцов, В. О.
dc.contributor.authorIvantsov, V. O.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466
dc.contributor.authorКалєніченко, Л. І.
dc.contributor.authorKalenichenko, L. I.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729
dc.contributor.authorКниженко, С. О.
dc.contributor.authorKnyzhenko, S. O.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256
dc.contributor.authorResearcherID: AAG-9629-2019
dc.contributor.authorЛевашов, О. С.
dc.contributor.authorLevashov, O. S.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-1956-4888
dc.contributor.authorЛєшукова, І. В.
dc.contributor.authorLieshukova, I. V.
dc.contributor.author
dc.contributor.authorЛисенко, А. М.
dc.contributor.authorLysenko, A. M.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-0780-2148
dc.contributor.authorЛозова, С. М.
dc.contributor.authorLozova, S. M.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-3331
dc.contributor.authorМалиновська, Т. М.
dc.contributor.authorMalynovska, T. M.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-7713-7617
dc.contributor.authorМарков, В. В.
dc.contributor.authorMarkov, V. V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X
dc.contributor.authorМарчук, М. І.
dc.contributor.authorMarchuk, M. I.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X
dc.contributor.authorМатюшкова, Т. П.
dc.contributor.authorMatiushkova, T. P.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581
dc.contributor.authorМихайлова, Ю. О.
dc.contributor.authorMikhailova, Y. O.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0001-6736-7980
dc.contributor.authorResearcherID: M-1012-2016
dc.contributor.authorМоргунов, О. А.
dc.contributor.authorMorgunov, O. A.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620
dc.contributor.authorПанова, І. В.
dc.contributor.authorPanova, I. V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428
dc.contributor.authorПанова, О. О.
dc.contributor.authorPanova, O. O.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076
dc.contributor.authorПироженко, О. С.
dc.contributor.authorPyrozhenko, O. S.
dc.contributor.author
dc.contributor.authorПочуєва, В. В.
dc.contributor.authorPochuieva, V. V.
dc.contributor.authorORCID https://orcid.org/0000-0003-1021-3627
dc.contributor.authorПчеліна, О. В.
dc.contributor.authorPchelina, O. V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767
dc.contributor.author
dc.contributor.authorРезанов, С. А.
dc.contributor.authorRezanov, S. A.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273
dc.contributor.authorРось, Г. В.
dc.contributor.authorRos, H. V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-7021-3672
dc.contributor.authorСоловйова, О. Є.
dc.contributor.authorSoloviova, O. Ye.
dc.contributor.authorФедосова, О. В.
dc.contributor.authorFedosova, O. V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333
dc.contributor.authorResearcherID: I-7854-2016
dc.contributor.authorШатрава, С. О.
dc.contributor.authorShatrava, S. O.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X
dc.contributor.authorЧеревко, К. О.
dc.contributor.authorCherevko, K. O.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388
dc.contributor.authorШульга, А. М.
dc.contributor.authorShulga, A. M.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869
dc.contributor.authorАбламський, С. Є.
dc.contributor.authorAblamskyi, S. Ye.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985
dc.contributor.author
dc.contributor.authorАвдєєв, О. О.
dc.contributor.authorAvdeiev, O. O.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-4203-8165
dc.contributor.authorАюпова, Р. М.
dc.contributor.authorAiupova, R. M.
dc.contributor.authorГладкова, Є. О.
dc.contributor.authorGladkova, Ye. O.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738
dc.contributor.authorResearcherID: I-7032-2016
dc.contributor.authorГрітчіна, В. Ю.
dc.contributor.authorHritchina, V. Yu.
dc.contributor.authorДаниленко, А. В.
dc.contributor.authorDanylenko, A. V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-7721-2955
dc.contributor.authorІзбаш, К. С.
dc.contributor.authorIzbash, K. S.
dc.contributor.authorІльченко, О. В.
dc.contributor.authorIlchenko, O. V.
dc.contributor.authorКавун, С. М.
dc.contributor.authorKavun, S. M.
dc.contributor.authorКазначеєва, Д. В.
dc.contributor.authorKaznacheieva, D. V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0001-7596-294X
dc.contributor.author
dc.contributor.authorКікінчук, В. В.
dc.contributor.authorKikinchuk, V. V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384
dc.contributor.authorResearcherID: E-7775-2019
dc.contributor.authorКобзєва, Т. А.
dc.contributor.authorKobzieva, T. A.
dc.contributor.author
dc.contributor.authorКорнієнко, В.В.
dc.contributor.authorKorniienko, V.V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-7682-1281
dc.contributor.authorКорнієнко, Д. М.
dc.contributor.authorKorniienko, D. M.
dc.contributor.authorКочура, О. О.
dc.contributor.authorKochura, O. O.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-0638-2911
dc.contributor.authorКріцак, І. В.
dc.contributor.authorKritsak, I. V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-3530-4269
dc.contributor.authorНаумова, А. О.
dc.contributor.authorNaymova, A. O.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-4273-8068
dc.contributor.authorНікітченко, В. В.
dc.contributor.authorNikitchenko, V. V.
dc.contributor.authorНікуліна, А. Г.
dc.contributor.authorNikulina, A. G.
dc.contributor.authorОнищенко, Ю. М.
dc.contributor.authorOnyshchenko, Y. М.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-7755-3071
dc.contributor.authorResearcherID J-6857-2016
dc.contributor.authorРоманюк, В. В.
dc.contributor.authorRomaniuk, V. V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0001-6077-4591
dc.contributor.authorРєзнік, О. М.
dc.contributor.authorReznik, O. M.
dc.contributor.authorРєзнікова, С. С.
dc.contributor.authorRieznikova, S. S.
dc.contributor.author
dc.contributor.authorСеверин, О. О.
dc.contributor.authorSeveryn, O. O.
dc.contributor.author
dc.contributor.authorТерещук, С. С.
dc.contributor.authorTereshchuk, S. S.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-7263-4155
dc.contributor.authorЦвіркун, Н. Ю.
dc.contributor.authorTsvirkun, N. Y.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349
dc.contributor.author
dc.contributor.authorЧича, Р. П.
dc.contributor.authorChycha, R. P.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-3267-2840
dc.contributor.authorЮртаєва, К. В.
dc.contributor.authorYurtayeva, K. V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020
dc.contributor.authorResearcherID: D-1818-2016
dc.contributor.authorАндрійченко, Н. С.
dc.contributor.authorAndriichenko, N. S.
dc.contributor.authorБалац, Р. М.
dc.contributor.authorBalats, R. M.
dc.contributor.authorORCID.http//orcid.org/0000-0003-2145-9593
dc.contributor.authorГайворонська, В. В.
dc.contributor.authorHaivoronska, V. V.
dc.contributor.authorГрачов, В. О.
dc.contributor.authorHrachov, V. O.
dc.contributor.authorЄдин, Р. В.
dc.contributor.authorYedyn, R. V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-1224-0223
dc.contributor.authorКраснова, Н. В.
dc.contributor.authorKrasnova, N. V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-1986-9083
dc.contributor.authorЛубенцов, А. В.
dc.contributor.authorLubentsov, A. V.
dc.contributor.author
dc.contributor.authorМихальський, О. О.
dc.contributor.authorMykhalskyi, O. O.
dc.contributor.author
dc.contributor.authorРвачов, О. М.
dc.contributor.authorRvachov, O. M.
dc.contributor.author
dc.contributor.author
dc.contributor.authorСалманов, О. В.
dc.contributor.authorSalmanov, O. V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0001-9421-5085
dc.contributor.author
dc.contributor.authorСвятокум, І. О.
dc.contributor.authorSviatokum, I. O.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494
dc.contributor.authorResearcherID: I-7047-2016
dc.contributor.authorСичов, С. О.
dc.contributor.authorSychov, S. O.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-1452-5815
dc.contributor.authorЮхно, М. О.
dc.contributor.authorYukhno, M. O.
dc.date.accessioned2018-12-10T18:25:27Z
dc.date.available2018-12-10T18:25:27Z
dc.date.issued2017
dc.descriptionЗаконодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. В. В. Сокуренка. – Харків : Стильна типографія, 2017. – 1164 с. – (до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові).uk_UA
dc.description.abstractУ навчальному посібнику представлено методичні рекомендації, пропозиції і зауваження до проектів нормативно-правових актів та наукові роз’яснення окремих положень чинного законодавства, розроблені кафедрами факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ. Наукові праці, що включено до навчального посібника, безпосередньо стосуються питань удосконалення форм та методів діяльності слідчих і інших підрозділів органів Національної поліції України. Для працівників органів Національної поліції України, науковців, викладачів, ад’юнктів, аспірантів, докторантів, курсантів, студентів та слухачів навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх, хто цікавиться питаннями удосконалення діяльності органів Національної поліції України і інших органів правопорядку.uk_UA
dc.description.abstractThe training manual presents methodological recommendations, suggestions and comments on draft normative legal acts and scientific explanations of certain provisions of the current legislation developed by the departments of the faculty No. 1 of the Kharkov National University of Internal Affairs. Scientific works, included in the textbook, directly relate to issues of improving the forms and methods of activity of investigative and other units of the National Police of Ukraine. For employees of the National Police of Ukraine, scientists, teachers, adjuncts, graduate students, doctoral students, cadets, students and students of legal educational institutions, as well as anyone interested in improving the activities of the National Police of Ukraine and other law enforcement agencies.en
dc.description.abstractВ учебном пособии представлены методические рекомендации, предложения и замечания к проектам нормативно-правовых актов и научные разъяснения отдельных положений действующего законодательства, разработанные кафедрами факультета № 1 Харьковского национального университета внутренних дел. Научные труды, включен в учебного пособия, непосредственно касаются вопросов совершенствования форм и методов деятельности следственных и других подразделений органов Национальной полиции Украины. Для работников органов Национальной полиции Украины, научных работников, преподавателей, адъюнктов, аспирантов, докторантов, курсантов, студентов и слушателей учебных заведений юридического профиля, а также всех, кто интересуется вопросами совершенствования деятельности органов Национальной полиции Украины и других органов правопорядка.ru
dc.identifier.issn978-617-7602-01-8
dc.identifier.urihttp://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3652
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherХарків : Стильна типографія, 2017. – 1164 с.uk_UA
dc.subjectДержавне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность
dc.subjectАдміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс
dc.subjectНавчальні видання. Educational edition. Учебные издания
dc.subjectУкраїна. Ukraine. Украина
dc.subjectправоохоронна діяльність
dc.subjectправоохранительная деятельность
dc.subjectlaw enforcement activity
dc.subjectНаціональна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины
dc.subjectNational police of Ukraine
dc.subjectНациональная полиция Украины
dc.subjectконфлікт інтересів
dc.subjectконфликт интересов
dc.subjectconflict of interest
dc.subjectособи, уповноважені на виконання функцій держави та місцевого самоврядування
dc.subjectНауково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания
dc.subjectрозслідування кримінальних правопорушень
dc.subjectрасследование уголовных правонарушений
dc.subjectcriminal investigation
dc.subjectвідшкодування збитків
dc.subjectпризначення експертизи
dc.subjectвозмещение вреда
dc.subjectназначение экспертизы
dc.subjectappointment of examination
dc.subjectexamination
dc.subjectdamages
dc.subjectрозслідування злочинів
dc.subjectрасследование преступлений
dc.subjectinvestigation of crimes
dc.subjectнезаконне переправлення осіб через державний кордон України
dc.subjectнезаконная переправка лиц через государственную границу Украины
dc.subjectunlawful transfer of persons across the state border of Ukraine
dc.subjectетичні норми
dc.subjectэтические нормы
dc.subjectethics
dc.subjectдопит
dc.subjectвпізнання
dc.subjectвідеоконференція
dc.subjectдопрос
dc.subjectопознание
dc.subjectвидеоконференция
dc.subjectдосудове розслідування
dc.subjectдосудебное расследование
dc.subjectpre-trial investigation
dc.subjectзастосування примусових заходів медичного характеру
dc.subjectпримусові заходи медичного характеру
dc.subjectприменение принудительных мер медицинского характера
dc.subjectпринудительные меры медицинского характера
dc.subjectcoercive medical measures
dc.subjectкримінальне провадження щодо юридичної особи
dc.subjectуголовное производство в отношении юридического лица
dc.subjectодночасний допит
dc.subjectодновременный допрос
dc.subjectогляд місця події
dc.subjectосмотр места происшествия
dc.subjectнавчання іноземної мови
dc.subjectteaching foreign languages
dc.subjectизучение иностранных языков
dc.subjectшахрайство
dc.subjectмошенничество
dc.subjectdishonesty
dc.subjectшахрайство, що вчиняється через мережу Інтернет
dc.subjectмошенничество, которое совершается через Интернет
dc.subjectfraud in Internet
dc.subjectшахрайства з платіжними картками
dc.subjectмошенничества с платежными картами
dc.subjectfraud with payment cards
dc.subjectпатрульна поліція
dc.subjectпатрульная полиция
dc.subjectpatrol police
dc.subjectпроходження стажування
dc.subjectстажування
dc.subjectпрохождения стажировки
dc.subjectстажировка
dc.subjectinternship
dc.subjectКримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право
dc.subjectкримінальне провадження
dc.subjectуголовное производство
dc.subjectcriminal proceedings
dc.subjectдосудове розслідування
dc.subjectдосудебное расследование
dc.subjectpre-trial investigation
dc.subjectкорупція
dc.subjectкоррупция
dc.subjectcorruption
dc.subjectборотьба з корупцією
dc.subjectборьба с коррупцией
dc.subjectcombating corruption
dc.subjectспеціальна конфіскація
dc.subjectконфіскація майна
dc.subjectадміністративна процедура
dc.subjectХарківський національний університет внутрішніх справ
dc.subjectХарьковский национальный университет внутренних дел
dc.subjectKharkiv National University of Internal Affairs
dc.subjectзапобігання домашньому насильству
dc.subjectдомашнє насильство
dc.subjectдомашнее насилие
dc.subjectdomestic violence
dc.subjectзахист дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації
dc.subjectсексуальна експлуатація
dc.subjectзащита детей от сексуальных злоупотреблений и сексуальной эксплуатации
dc.subjectprotection of children from sexual abuse and sexual exploitation
dc.subjectдитина
dc.subjectребенок
dc.subjectchild
dc.subjectкримінальні проступки
dc.subjectпроект Програми територіальної оборони Харківської області на період 2016 – 2017 рр.
dc.subjectОсвіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика
dc.subjectнаукові роз’яснення
dc.titleЗаконодавче забезпечення правоохоронної діяльності : навчальний посібникuk_UA
dc.title.alternativeнавчальний посібник
dc.typeBookuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Zakonodavche zabezpechennia pravookhoronnoi diialnosti_navchalnyi posibnyk_2017.pdf
Розмір:
11.08 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Navchalnyi posibnyk
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: