Використання методів математичного моделювання при прогнозуванні загального рівня злочинності в Україні (частина друга)

Abstract
У статті проаналізовано стан загального рівня злочинності в Україні. Проведено математичне моделювання показника на основі моделі експоненційного згладжування. Побудовано прогноз загального рівня злочинності в Україні за моделлю Брауна.
The article analyzes the state of the overall level of crime in Ukraine. Mathematical modeling based on the model of exponential smoothing is made. The forecast of the overall level of crime in Ukraine based on the model of Brown is made.
В статье проанализировано состояние общего уровня преступности в Украине. Проведено математическое моделирование показателя на основе модели экспоненциального сглаживания. Построен прогноз общего уровня преступности в Украине по модели Брауна.
Description
Синявська, О. Використання методів математичного моделювання при прогнозуванні загального рівня злочинності в Україні (частина друга) /Олена Синявська, Ольга Синявська // Публічне право. - 2017. - № 2 (26). - С. 200-210.
Keywords
Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінологічне прогнозування, метод прогнозування, модель, математичне моделювання, рівень злочинності, модель Брауна, криминологическое прогнозирование, метод прогнозирования, математическое моделирование, уровень преступности, model of Brown, criminological forecasting, forecasting method, model, mathematical modeling, crimerate
Citation