Conceptual Aspects of The use 0f Bibliometric Technologies in the Field of Counteraction to Criminal Offenses while Air Transportation

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

https://doi.org/10.32353/acfs.3.2021.11

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Архів кримінології та судових наук. – 2021. – № 1 (3). – С. 104-115

Анотація

Проаналізовано результати досліджень і праць представників української криміналістичної школи, що визначило необхідність теоретико-правових та криміналістичних досліджень у сфері ідентифікації та верифікації людини з використанням біометричних технологій для вирішення завдань протидії злочинності й цивільних задач управлінського та контролюючого змісту. Визначено сучасні проблеми формування новітніх напрямів використання біометричних технологій у протидії кримінальним та іншим видам правопорушень; розроблено теоретичні засади алгоритмізації використання біометричних технологій у превентивній діяльності.
The article specifies that systematic and complex scientific researches on problems of the use of biometric technologies in preventive activity regarding detection and neutralization of threats to entities-facilities of air transport, companies staff, institutions and organizations which work in this field have not been considered yet. The results of researches and scientific papers of representatives of the Ukrainian forensic community had been analyzed, which determined the need for theoretical-legal and forensic research in the field of identification and verification of a person with the use of biometric technologies to solve tasks of counteraction to crime and civilian tasks of managerial and controlling content.
Определены современные проблемы формирования новейших направлений использования биометрических технологий в противодействии криминальным и другим видам правонарушений; разработаны теоретические основы алгоритмизации использования биометрических технологий в превентивной деятельности.

Опис

Ключові слова

біометрика, biometrics, биометрика, ідентифікація, identification, идентификация, нейромережеві методи, neural network methods, нейросетевые методы, алгоритм, algorithm, голосовий профайлінг, voice profiling, голосовой профайлинг, біометричні технології, biometric technologies, биометрические технологии

Бібліографічний опис

Shynkarenko, I. Conceptual Aspects of The use 0f Biometric Technologies in the Fieldof Counteraction to Criminal Offenses while Air Transportation / Ihor Shynkarenko, Vasyl Zakharov, Iryna Shynkarenko, Oleksandra Zakharova // Архів кримінології та судових наук. – 2021. – № 1 (3). – С. 104-115. - DOI: https://doi.org/10.32353/acfs.3.2021.11.