Відмежування масових заворушень від суміжних складів злочинів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 7. - С. 36-40.

Анотація

В статті розглянуто ознаки за якими масові заворушення відмежовують від суміжних складів злочинів. Зроблено висновок щодо доцільності існування кримінальної відповідальності за масові заворушення.
The characteristics which delimits mass riots from related crimes are considered in the article. It concluds that it's reasonable to set criminal responsibility for the mass riots.
В статье рассмотрены признаки по которым массовые беспорядки отграничивают от смежных составов преступлений. Сделан вывод о целесообразности существования уголовной ответственности за массовые беспорядки.

Опис

Володавська, О. С. Відмежування масових заворушень від суміжних складів злочинів / О. С. Володавська // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 7. - С. 36-40.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, масові заворушення, погроми, підпали, відмежування складів злочинів, громадський порядок, злочини проти громадської безпеки, mass riots, smashes, arsons, delimitation of crimes, public order, массовые беспорядки, погромы, поджоги, отграничения состава преступлений, общественный порядок

Бібліографічний опис