Фінансове право в умовах реформування правової освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 59-61

Анотація

Досліджено викладання фінансового права, як учбового матеріалу, яке повинно спиратися на логічну і послідовно побудовану сучасну систему фінансово-правових знань, котрі сприятимуть формуванню професійного мислення та практичної діяльності майбутніх поліцейських, як освічених правознавців. The teaching of financial law as a teaching material, which should be based on a logical and consistently built modern system of financial and legal knowledge, which will contribute to the formation of professional thinking and practical activities of future police officers as educated lawyers. Исследовано преподавание финансового права, как учебного материала, которое должно опираться на логическую и последовательно построенную современную систему финансово-правовых знаний, которые будут способствовать формированию профессионального мышления и практической деятельности будущих полицейских, как образованных правоведов.

Опис

Гетманець, О. П. Фінансове право в умовах реформування правової освіти / Ольга Петрівна Гетманець // Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 59-61.

Ключові слова

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, фінансове право, финансовое право, financial law, реформування, реформирование, reforming, правова освіта, правовое образование, legal education

Бібліографічний опис