Аналіз експлуатації вертолітних газотурбінних двигунів в умовах сильної запиленості повітря

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.). – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 245-247

Анотація

Зазначено, що попадання пилу в повітряний фільтр автомата запуску двигуна призводить до збільшення часу запуску, а в окремих випадках до зависання частоти обертання ротора турбокомпресора і припинення запуску. Наголошено на значне зменшення ресурсу двигунів та збільшення частоти їх відмов при експлуатації вертольотів у запиленому повітрі.
It is noted that the ingress of dust into the air filter of the automatic engine starter leads to an increase in the start-up time, and in some cases to a stalling of the turbocharger rotor speed and a stoppage of start-up. Emphasis is placed on a significant reduction in engine life and an increase in the frequency of their failures when operating helicopters in dusty air.
Отмечено, что попадание пыли в воздушный фильтр автомата запуска двигателя приводит к увеличению времени запуска, а в редких случаях к зависанию частоты вращения ротора турбокомпрессора и прекращению запуска. Акцентировано на значительное уменьшение ресурса двигателей и увеличение частоты их отказов при эксплуатации вертолетов в запыленном воздухе.

Опис

Ключові слова

вертолітні газотурбінні двигуни, helicopter gas turbine engines, вертолетные газотурбинные двигатели, забруднення атмосферного повітря, atmospheric air pollution, загрязнение атмосферного воздуха, пил, dust, пыль

Бібліографічний опис

Царенко, А. А. Аналіз експлуатації вертолітних газотурбінних двигунів в умовах сильної запиленості повітря / Царенко А. А. // Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж., Наук. парк «Наука та безпека». – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 245-247.