Теоретичні аспекти професійної компетентності поліцейських підрозділу тактико-оперативного реагування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 79-84

Анотація

Проведено теоретичний аналіз професійної компетентності працівників правоохоронних органів і надано визначення поняття професійної компетентності працівника поліції підрозділу тактико-оперативного реагування Національної поліції України. Досліджено проблеми виникнення професійної кризи, вигорання та зниження службової мотивації. Запропоновано шляхи вдосконалення складових професійної компетентності працівника поліції.
Theoretical analysis of professional competence of law enforcement officers is carried out and the definition of the concept of professional competence of a police officer of the tactical and operational response unit of the National Police of Ukraine is given. The problems of professional crisis, burnout and decrease in work motivation are studied. Ways to improve the components of professional competence of a police officer are proposed.
Проведен теоретический анализ профессиональной компетентности сотрудников правоохранительных органов и дано определение понятия профессиональной компетентности работника полиции подразделения тактико-оперативного реагирования Национальной полиции Украины. Исследованы проблемы возникновения профессионального кризиса, выгорания и снижения служебной мотивации. Предложены пути совершенствования составляющих профессиональной компетентности работника полиции.

Опис

Романенко, Є. С. Теоретичні аспекти професійної компетентності поліцейських підрозділу тактико-оперативного реагування / Єгор Сергійович Романенко // Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 79-84. - DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2021.2.10.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, поліція, полиция, police, поліцейський, полицейский, policeman, професійна компетентність, профессиональная компетентность, professional competence, патрульна поліція, патрульная полиция, patrol police, підрозділ тактико-оперативного реагування, подразделение тактико-оперативного реагирования, tactical and operational response unit

Бібліографічний опис