Питання загальносоціального запобігання злочинності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 7. - С. 101-108.

Анотація

Статтю присвячено розгляду ролі і значення загальносоціальної запобіжної діяльності в системі протидії злочинності, а також встановлення кола факторів, що визначають специфіку функціонування відповідних механізмів.
The article is devoted to the consideration of role and sense of social prevention in the system of crime control; and to ascertainment of factors, which determine specific of corresponding mechanism functioning.
Статья посвящена рассмотрению роли и значения общесоциальной профилактики в системе противодействия преступности, а также установлению круга факторов, определяющих специфику функционирования соответствующих механизмов.

Опис

Гладкова, Є. О. Питання загальносоціального запобігання злочинності / Є. О. Гладкова // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2014. - № 7. - С. 101-108.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, загальносоціальне запобігання, протидія злочинності, механізм протидії злочинності, фактори злочинності, societal prevention, combating crime, mechanism of combating crime, crime factors, strategy of combating crime, стратегія протидії злочинності, общесоциальное предотвращение, противодействие преступности, механизм противодействия преступности, факторы преступности, стратегия противодействия преступности

Бібліографічний опис