Історія держави і права зарубіжних країн : підручник [: 2-ге вид., доп. та змін.]

dc.contributor.advisorБандурка, О. М.
dc.contributor.authorБандурка, О. М.
dc.contributor.authorBandurka, O. M.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517
dc.contributor.authorГоловко, О. М.
dc.contributor.authorHolovko, O. M.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-1459-5434
dc.contributor.authorЛогвиненко, І. А.
dc.contributor.authorLohvynenko, I. A.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-1505-4418
dc.contributor.authorЛогвиненко, Є. С.
dc.contributor.authorLohvynenko, Y. S.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X
dc.contributor.authorГавриленко, О. А.
dc.contributor.authorGavrylenko, O. A.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0001-5554-4919
dc.contributor.authorСироїд, Т. Л.
dc.contributor.authorSyroid, T. L.
dc.contributor.author
dc.contributor.authorФоміна, Л. О.
dc.contributor.authorFomina, L. O.
dc.contributor.author
dc.contributor.authorЗагуменна, Ю. О.
dc.contributor.authorZagumenna, Yu. O.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-0617-8363
dc.contributor.authorІванов, С. Ю.
dc.contributor.authorIvanov, S. Yu.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-0166-9016
dc.contributor.authorГреченко, В. А.
dc.contributor.authorGrechenko, V. A.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
dc.contributor.authorГоловко, Б. Г.
dc.contributor.authorGolovko, B. G.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-8815-5722
dc.contributor.authorХолод, Ю. А.
dc.contributor.authorKholod, Yu. A.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-1264-7656
dc.contributor.authorОбрусна, С. Ю.
dc.contributor.authorObrusna, S. Yu.
dc.contributor.author
dc.contributor.authorБурдін, М. Ю.
dc.contributor.authorBurdin, M. Yu.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-6748-3321
dc.contributor.authorДедурін, Г. Г.
dc.contributor.authorDedurin, G. G.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-5277-023X
dc.contributor.authorКириченко, В. Є.
dc.contributor.authorКириченко, В. Є.
dc.contributor.author
dc.contributor.authorЗайцев, Л. О.
dc.contributor.authorZaitsev, L. O.
dc.contributor.author
dc.contributor.authorШвець, Д. В.
dc.contributor.authorShvets, D. V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956
dc.contributor.authorResearcherID: B-9071-2018
dc.contributor.authorВойціховський, А. В.
dc.contributor.authorVoitsikhovskyi, A. V.
dc.contributor.authorORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852
dc.contributor.authorУстименко, О. С.
dc.contributor.authorUstymenko, O. S.
dc.contributor.authorORCID:https://orcid.org/0000-0002-5169-0123
dc.date.accessioned2021-01-20T09:36:29Z
dc.date.available2021-01-20T09:36:29Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionІсторія держави і права зарубіжних країн : підручник / [ авт. кол.: О. М. Бандурка, О. М. Головко, І. А. Логвиненко та ін.], за заг. ред. О. М. Бандурки; МВС України, Харків. нац. унт внутр. справ. – 2-ге вид., допов. та змін. – Харків : ХНУВС, 2021. – 596 с. – ISBN 978-966-610-240-2.uk_UA
dc.description.abstractПідручник підготовлено відповідно до стандартів вищої професійної освіти України. Автори, враховуючи новітні здобутки як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, зосередили свою увагу на тих подіях та фактах державно-правової історії, які чинили визначальний вплив на загальний розвиток інститутів держави і права. Також розглянуто державо та правотворення тих країн, які тією чи іншою мірою у різні епохи й періоди значно вплинули на розвиток людської цивілізації, зокрема на становлення та розвиток державноправових інститутів інших країн. У підручнику містяться теми, де розкриваються особливості історії держави і права зарубіжних країн в різні періоди їх виникнення, становлення та функціонування. Окремий розділ присвячено історико-правовому аналізу процесів становлення та розвитку Європейського Союзу, а також його відносинам з Україною. Для науковців, викладачів, аспірантів, ад’юнктів, студентів, юристів-практиків і широкого загалу читачів.uk_UA
dc.description.abstractThe textbook has been prepared in accordance with the standards of higher professional education in Ukraine. The authors, taking into account the latest achievements of both domestic and foreign scientists, focused on those events and facts of state and legal history that had a decisive impact on the overall development of the institutions of state and law. Also considered are the state and lawmaking of those countries that, to one degree or another in different eras and periods, have a significant impact on the development of human civilization, in particular on the formation and development of state and legal institutions of other countries. For researchers, teachers, graduate students, adjuncts, students, lawyers and a wide range of readers.en
dc.description.abstractУчебник подготовлен в соответствии со стандартами высшего профессионального образования Украины. Авторы, учитывая новейшие достижения как отечественных, так и зарубежных ученых, сосредоточили свое внимание на тех событиях и фактах государственно-правовой истории, которые оказали определяющее влияние на общее развитие институтов государства и права. Также рассмотрены государственно и правотворчества тех стран, которые в той или иной степени в разные эпохи и периоды значительное влияние на развитие человеческой цивилизации, в частности на становление и развитие державноправових институтов других стран. Для научных работников, преподавателей, аспирантов, адъюнктов, студентов, юристов и широкого круга читателей.ru
dc.identifier.citationІсторія держави і права зарубіжних країн : підручник / О. М. Бандурка, О. М. Головко, І. А. Логвиненко та ін. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Бандурки ; вступ. слово О. М. Бандурки. – 2-ге вид., допов. та змін. – Харків : ХНУВС, 2021. – 596 с. ISBN 978-966-610-240-2uk_UA
dc.identifier.isbn978-966-610-240-2
dc.identifier.urihttp://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/10053
dc.language.isootheruk_UA
dc.publisherХарків : ХНУВС, 2021. – 596 с.uk_UA
dc.subjectДержава і право. State and Law. Государство и правоuk_UA
dc.subjectНавчальні видання. Educational edition. Учебные изданияuk_UA
dc.subjectУкраїна. Ukraine. Украинаuk_UA
dc.subjectІсторія. History. Историяuk_UA
dc.subjectзарубіжний досвідuk_UA
dc.subjectзарубежный опытuk_UA
dc.subjectforeign experienceuk_UA
dc.subjectісторія держави і права зарубіжних країнuk_UA
dc.subjectісторія держави і праваuk_UA
dc.subjectдержавність і правоuk_UA
dc.subjectСтародавній Східuk_UA
dc.subjectантичний світuk_UA
dc.subjectСередньовіччяuk_UA
dc.subjectСредневековьеuk_UA
dc.subjectMiddle Agesuk_UA
dc.subjectновітній часuk_UA
dc.subjectновейшее времяuk_UA
dc.subjectновейшее времяuk_UA
dc.subjectЄвропаuk_UA
dc.subjectЕвропаuk_UA
dc.subjectEuropeuk_UA
dc.subjectЄвропейський Союзuk_UA
dc.subjectЕвропейский Союзuk_UA
dc.subjectEuropean Unionuk_UA
dc.subjectєвропейська інтеграціяuk_UA
dc.subjectкраїни Азіїuk_UA
dc.subjectІранuk_UA
dc.subjectІзраїльuk_UA
dc.subjectКитайuk_UA
dc.subjectЯпоніяuk_UA
dc.subjectІндіяuk_UA
dc.subjectкраїни Америкиuk_UA
dc.subjectСШАuk_UA
dc.subjectКанадаuk_UA
dc.subjectБразиліяuk_UA
dc.subjectРосіяuk_UA
dc.subjectСполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландіїuk_UA
dc.subjectНімеччинаuk_UA
dc.subjectФранціяuk_UA
dc.subjectЧехословаччинаuk_UA
dc.subjectПольщаuk_UA
dc.subjectАрабський халіфатuk_UA
dc.subjectСтародавній Римuk_UA
dc.titleІсторія держави і права зарубіжних країн : підручник [: 2-ге вид., доп. та змін.]uk_UA
dc.title.alternativeпідручникuk_UA
dc.typeBookuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Istoriia derzhavy i prava zarubizhnykh krain_pidruchnyk_KhNUVS_2021.pdf
Розмір:
3 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Pidruchnyk
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: