Особливості інформування батьків стосовно психічних захворювань їхніх неповнолітніх дітей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 176-181

Анотація

Розглянуто особливості доведення інформації з боку психологів батькам, діти яких мають резидуально-органічну церебральну недостатність центральної нервової системи, з метою підвищення психологічної компетентності батьків і поліпшення процесу адаптації неповнолітніх до умов соціального середовища.
Peculiarities of proving information by psychologists to parents whose children have residual-organic cerebral insufficiency of the central nervous system, with in order to increase the psychological competence of parents and improve the process of adaptation of minors to the social environment.
Рассмотрены особенности доведения информации со стороны психологов родителям, дети которых имеют резидуально-органическую церебральную недостаточность центральной нервной системы, с целью повышения психологической компетентности родителей и улучшения процесса адаптации несовершеннолетних к условиям социальной среды.

Опис

Петленко, О. В. Особливості інформування батьків стосовно психічних захворювань їхніх неповнолітніх дітей / Олена Володимирівна Петленко, Наталія Вікторівна Гнідко // Право і безпека. - 2021. - № 2 (81). - С. 176-181. - DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2021.2.24.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, неповнолітні, несовершеннолетние, minors, девіантна поведінка, девиантное поведение, deviant behavior, делінквентність, делинквентность, delinquency, психологічна допомога, психологическая помощь, psychological help, резидуально-органічна церебральна недостатність, резидуально-органическая церебральная недостаточность, residual-organic cerebral insufficiency, адаптація, адаптация, adaptation, ювенальна превенція, ювенальная превенция, juvenile prevention, центральна нервова система, центральная нервная система, central nervous system

Бібліографічний опис