Crimes against humanity in the context of the armed conflict in Ukraine: definition, problems of distinction with related offences

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Право і безпека. – 2023. – № 1 (88). – С. 99-112
Abstract
Сформульовано пропозиції щодо критеріїв розмежування злочинів проти людяності та воєнних злочинів у міжнародно-правовому форматі та здійснення теоретико-модельної проєкції на правову систему України в контексті збройного конфлікту. Здійснено аналіз положень статутів Нюрнберзького військового трибуналу для суду та покарання головних воєнних злочинців європейських країн осі, Міжнародного військового трибуналу для Далекого Сходу, Міжнародного кримінального трибуналу по колишній Югославії, Міжнародного кримінального трибуналі по Руанді, Конвенції про незастосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства, Європейської конвенції про незастосування строків давності до злочинів проти людяності та воєнних злочинів, а також Римського статуту Міжнародного кримінального суду, проєкту Конвенції ООН про запобігання та покарання злочинів проти людяності, якими визначаються ознаки та перелік злочинів проти людяності. Сформовано інтегративне бачення їх змісту та ключових ознак. Доведено, що міжнародні кримінально-правові норми «злочини проти людяності» та «геноцид» конкурують як загальні та спеціальні Констатовано, що склади злочинів проти людяності виявляють чимало ознак, які мають спільний зміст з ознаками складів воєнних злочинів, що створює труднощі у правозастосуванні. Розроблено таблицю релевантності норм і їх проєктів про злочини проти людяності та воєнні злочини за Римським статутом МКС та проєктом Конвенції ООН про запобігання злочинам проти людяності та покарання за їх вчинення. Запропоновано критерії для розмежування вказаних складів злочинів на основі відмінностей у їх суб’єктному складі та контекстуальних елементах. Встановлено, що КК України не містить спеціальних складів злочинів проти людяності, чим виявляє абсолютну дезадаптивність щодо запитів синхронізації національної та міжнародної кримінальної юстиції у справі протидії злочинам, пов’язаним з агресією рф проти України. Визначено концептуальний напрям удосконалення вітчизняного кримінального законодавства.
The article is devoted to the characteristics of crimes against humanity as a category of international criminal law and in the context of the armed conflict in Ukraine. It has been stated that corpus delicti of crimes against humanity reveal many features which have a common meaning with the features of war crimes, and this creates difficulties in legal application. A table of the norms relevance and their drafts on crimes against humanity and war crimes under the Rome Statute of the ICC and the draft UN Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Humanity has been compiled. The criteria for distinction between these corpus delicti has been proposed. It has been established that the Criminal Code of Ukraine does not contain special corpus delicti of crimes against humanity. The conceptual direction of national criminal legislation improvement has been determined.
Дана характеристика преступлениям против человечности как категории международного уголовного права и в контексте вооруженного конфликта в Украине. Констатировано, что составы преступлений против человечности выявляют немало признаков, имеющих общее содержание с признаками составов военных преступлений, что создает трудности в правоприменении. Сформирована таблица релевантности норм и их проектов о преступлениях против человечности и военных преступлениях по Римскому уставу МУС и проекту Конвенции ООН о предотвращении преступлений против человечности и наказании за их совершение. Предложены критерии для разграничения указанных составов преступлений. Установлено, что УК Украины не содержит специальных составов преступлений против человечности. Определено концептуальное направление усовершенствования отечественного уголовного законодательства.
Description
Orlov, Yu. V. Crimes against humanity in the context of the armed conflict in Ukraine: definition, problems of distinction with related offences / Yurii Volodymyrovych Orlov // Право і безпека. – 2023. – № 1 (88). – С. 99-112. - DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2023.1.09.
Orlov Yu. V. Crimes against humanity in the context of the armed conflict in ukraine: definition, problems of distinction with related offences. Law and Safety. 2023. No. 1 (88). Pp. 99–112. DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2023.1.9.
Orlov, Yu. V. (2023). Crimes against humanity in the context of the armed conflict in ukraine: definition, problems of distinction with related offences. Law and Safety, 1(88), 99–112. https://doi.org/10.32631/pb.2023.1.9.
Keywords
Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Міжнародне право .International Law. Международное право, Україна. Ukraine. Украина, злочини проти людяності, crimes against humanity, преступления против человечности, агресія, aggression, агрессия, збройний конфлікт, armed conflict, вооруженный конфликт, геноцид, genocide, воєнні злочини, military crimes, военные преступления, розмежування, суб’єкт злочину, subject of the crime, субъект преступления, законодавство, legislation, законодательство
Citation