Термодинаміка і теплообмін: Частина 1: Основи термодинаміки : навчальний посібник

dc.contributor.authorЄмець, В. В.
dc.contributor.authorYemets, V. V.
dc.contributor.authorТягній, В. Г.
dc.contributor.authorTiahnii, V. H.
dc.date.accessioned2023-05-29T08:05:04Z
dc.date.available2023-05-29T08:05:04Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractНавчальний посібник призначений для самостійної роботи здобувачів вищої освіти рівнів фаховий молодший бакалавр, бакалавр льотних навчальних закладів галузі 272 «Авіаційна транспорт», спеціалізацій «Льотна експлуатація повітряних суден» і «Технічне обслуговування і ремонт повітряних суден та авіадвигунів». Навчальний посібник відповідає навчальній програмі та послідовності викладання навчальної дисципліни лекційного курсу. Він також може бути використаний льотним та інженерно-технічним складом авіаційних та інших підприємств.
dc.description.abstractThe study guide is intended for independent work of students of higher education at the professional junior bachelor's level, bachelor's degree of flight training institutions of branch 272 "Aviation transport", specializations "Flight operation of aircraft" and "Maintenance and repair of aircraft and aircraft engines". The study guide corresponds to the curriculum and sequence of teaching the academic discipline of the lecture course. It can also be used by flight and engineering staff of aviation and other enterprises.
dc.description.abstractУчебное пособие предназначено для самостоятельной работы соискателей высшего образования уровней профессиональный младший бакалавр, бакалавр летных учебных заведений отрасли 272 «Авиационный транспорт», специализаций «Летная эксплуатация воздушных судов» и «Техническое обслуживание и ремонт воздушных судов и авиадвигателей». Учебное пособие соответствует учебной программе и последовательности преподавания учебной дисциплины лекционного курса. Он также может использоваться летным и инженерно-техническим составом авиационных и других предприятий.
dc.identifier.citationЄмець В. В. Термодинаміка і теплообмін. Частина 1: Основи термодинаміки : навч. посіб. / В. В. Ємець, В. Г. Тягній ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотн. коледж. – Харків : ХНУВС, 2023. – 128 с. – ISBN 978-966-610-268-6
dc.identifier.isbn978-966-610-268-6
dc.identifier.urihttps://dspace.univd.edu.ua/handle/123456789/16940
dc.language.isouk
dc.publisherХарків : ХНУВС, 2023. – 128 с.
dc.subjectНавчальні видання. Educational edition. Учебные издания
dc.subjectФізика. Physics. Физика
dc.subjectТехніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки
dc.subjectУкраїна
dc.subjectтермодинаміка
dc.subjectтермодинамика
dc.subjectthermodynamics
dc.subjectтермодинамічна система
dc.subjectthermodynamic system
dc.subjectтермодинамическая система
dc.subjectідеальні цикли теплових двигунів
dc.subjectидеальные циклы тепловых двигателей
dc.subjectideal cycles of heat engines
dc.subjectзакони термодинаміки
dc.subjectтермодинаміка газового потоку
dc.subjectthermodynamics of gas flow
dc.subjectтермодинамика газового потока
dc.subjectрозгін і гальмування газового потоку
dc.titleТермодинаміка і теплообмін: Частина 1: Основи термодинаміки : навчальний посібник
dc.title.alternativeнавчальний посібник
dc.title.alternativeОснови термодинаміки
dc.typeBook

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Termodynamika i teploobmin_1_Osnovy termodynamiky_navchalnyi posibnyk_Yemets_Tiahnii_2023.pdf
Розмір:
8.1 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: