Архітектура ЕОМ і мікропроцесорні системи: навч. посіб.

dc.contributor.authorСезонова, І. К.
dc.contributor.authorSezonova, I. K.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-9396-7434
dc.contributor.authorКолісник, Т. П.
dc.contributor.authorKolisnyk, T. P.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0002-7442-8136
dc.contributor.authorХорошайло, Ю. Є.
dc.contributor.authorKhoroshailo, Yu. Ye.
dc.date.accessioned2016-11-08T13:35:27Z
dc.date.accessioned2018-05-10T11:45:07Z
dc.date.available2016-11-08T13:35:27Z
dc.date.available2018-05-10T11:45:07Z
dc.date.issued2011
dc.descriptionСезонова І. К. Архітектура ЕОМ і мікропроцесорні системи : навч. посіб. / І. К. Сезонова, Т. П. Колісник, Ю. Е. Хорошайло ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків: Оберіг, 2011. – 260 с.uk_UA.UTF8
dc.description.abstractНавчальний посібник призначений для студентів та курсантів, які навчаються за напрямом «комп’ютерні науки». У посібнику розглянуті теоретичні основи мікропроцесорної техніки, склад та принцип роботи процесорів, мікроконтролерів, пам’яті, шин, запам’ятовуючих пристроїв, моніторів, принтерів і т. ін. Розглянуто питання, що стосуються нових периферійних пристроїв, поняття про мережі, їх призначення і організацію. Після кожного розділу є список контрольних питань, які допоможуть перевірити вивчений матеріал. Для самоперевірки надані тестові завдання трьох рівнів складності з таблицями відповідей.uk_UA.UTF8
dc.description.abstractThe manual is intended for “Computer science” specialty students and cadets. The manual includes the theoretical foundations of microprocessor technology, composition and working principle of processors, microcontrollers, memory, tires storing devices, monitors, printers, and so on. Questions regarding new peripheral devices, concept of network, their purpose and organization are examined. Each section has a list of control questions which helps to check the learned material. The tests with three levels of difficulty and table answers are provided for self-examination.en
dc.description.abstractУчебное пособие предназначено для студентов и курсантов, обучающихся по направлению «компьютерные науки». В пособии рассмотрены теоретические основы микропроцессорной техники, состав и принцип работы процессоров, микроконтроллеров, памяти, шин, запоминающих устройств, мониторов, принтеров и т. Д. Рассмотрены вопросы, касающиеся новых периферийных устройств, понятие о сети, их назначение и организацию. После каждого раздела есть список контрольных вопросов, которые помогут проверить изучен материал. Для самопроверки предоставлены тестовые задания трех уровней сложности с таблицами ответов.ru
dc.identifier.isbn978-966-8689-16-1
dc.identifier.urihttp://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1310
dc.language.isootheruk_UA.UTF8
dc.publisherХарків, 2011. - 260 с.uk_UA.UTF8
dc.subjectТехніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические наукиuk_UA.UTF8
dc.subjectНавчальні видання. Educational edition. Учебные изданияuk_UA.UTF8
dc.subjectархітектура ЕОМuk_UA.UTF8
dc.subjectінформатикаuk_UA.UTF8
dc.subjectмікропроцесорна технікаuk_UA.UTF8
dc.subjectmicroprocessoruk_UA.UTF8
dc.subjectмикропроцессорuk_UA.UTF8
dc.subjectмікропроцесорuk_UA.UTF8
dc.subjectинформатикаuk_UA.UTF8
dc.subjectкомп’ютерні наукиuk_UA.UTF8
dc.subjectкомпьютерные наукиuk_UA.UTF8
dc.titleАрхітектура ЕОМ і мікропроцесорні системи: навч. посіб.uk_UA.UTF8
dc.typeArticleuk_UA.UTF8

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Arkhitektura EOM_Sezonova_Kolisnyk_Khoroshailo_2011.pdf
Розмір:
2.42 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Navchalnyi posibnyk
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Plain Text
Опис: