Несуперечливість (однозначність) як логічна вимога до нормативно-правового акту

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2018 року, м. Суми). – Суми, 2018. – С. 19-21.
Abstract
Метою роботи є аналіз несуперечливості (однозначності) як логічної вимоги до нормативно-правового акту. Зауважено, що колізії порушують однозначність як важливу вимогу до нормативно-правових актів. Тому дія колізій в кожному конкретному випадку має здійснюватись не тільки на основі положень, вироблених практикою, а й повинно проявлятися в застосуванні норми найбільш сприятливої для особи (здебільшого це стосується змістовних колізій).
The purpose of the work is the analysis of non-contradiction (unambiguity) as a logical requirement for a normative legal act. It is noted that conflicts violate unambiguity as an important requirement for normative legal acts. Therefore, the effect of conflicts in each specific case should be carried out not only on the basis of provisions developed by practice, but also should be manifested in the application of the norm most favorable to the person (mostly this applies to meaningful conflicts).
Целью работы является анализ непротиворечивости (однозначности) как логического требования к нормативно-правовому акту. Замечено, что коллизии нарушают однозначность как важное требование нормативно-правовых актов. Поэтому действие коллизий в каждом конкретном случае должно осуществляться не только на основе положений, выработанных практикой, но и должно проявляться в применении нормы наиболее благоприятной для личности (в основном это касается содержательных коллизий).
Description
Панкратова, В. О. Несуперечливість (однозначність) як логічна вимога до нормативно-правового акту / Вікторія Олегівна Панкратова // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2018 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2018. – С. 19-21.
Keywords
Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Держава і право. State and Law. Государство и право, нормативно-правовий акт, legal act, нормативно-правовой акт, колізія, collision, коллизия
Citation