Інформаційно-пошукова картка як засіб фіксації результатів попередніх балістичних досліджень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2009. - № 2. - С. 86-90.

Анотація

У статті розглядається проблема фіксації результатів попередніх балістичних досліджень, які проводяться на місці події в ході його огляду. Дані, викладені в інформаційно-пошуковій карті, використовуються для оперативного пошуку злочинця, вогнепальної зброї, встановлення обставин пострілу.
The article is devoted the problem of fixing of results of preliminary ballistic researches which are conducted on crime scene during its examination. Information which is contained in informational and search card is used for the operative search of criminal or firearms and ascertaince of circumstances of shot.
В статье рассматривается проблема фиксации результатов предварительных баллистических исследований, которые проводятся на месте происшествия в ходе его осмотра. Данные, изложенные в информационно-поисковой карте, используются для оперативного поиска преступника или огнестрельного оружия, установления обстоятельств выстрела.

Опис

Торопов, С. О. Інформаційно-пошукова картка як засіб фіксації результатів попередніх балістичних досліджень / О. С. Торопов // Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 86-90.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, балістичні дослідження, балистические исследования, судова балістика, судебная балистика, судові експертизи, судебные экспертизы, forensics, балістичні експертизи, балистические экспертизы, ballistic expertise, вогнепальна зброя, огнестрельное оружие, firearm

Бібліографічний опис