Сутність та види гарантій забезпечення законності і дисципліни в органах Державної податкової служби України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2010. – № 3. – С. 338–343

Анотація

Характеризується сучасний стан гарантій забезпечення законності і дисципліни в органах державної податкової служби України, наводиться їх класифікація.
The modern consisting of guarantees of providing of legality and discipline is characterized of organs of government tax service of Ukraine, their classification is pointed.
Характеризуется современное состояние гарантий обеспечения законности и дисциплины в органах государственной налоговой службы Украины, предлагается их классификация.

Опис

Панасюк , О. В. Сутність та види гарантій забезпечення законності і дисципліни в органах Державної податкової служби України [Електронний ресурс] / О. В. Панасюк // Форум права. – 2010. – № 3. – С. 338–343. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-3/10povpcu.pdf.
Панасюк О. В. "Сутність та види гарантій забезпечення законності і дисципліни в органах Державної податкової служби України." Форум права 3 (2010): 338-343.

Ключові слова

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, забезпечення законності, дисципліна, Державна податкова служба України, Государственная налоговая служба Украины, обеспечение законности, дисциплина, State Tax Service of Ukraine, discipline, maintenance of legality

Бібліографічний опис