Persons authorized to perform state or local self-government functions: categorical and species characteristics as basis for determining boundaries of the subject dissemination of the norms anti-corruption legislation

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Challenges and prospects for the development of legal systems in Ukraine and EU countries: comparative analysis : Collective monograph. - Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. - Vol. 2. - P. 109-128

Анотація

Охарактеризовані особи, уповноважені на виконання функцій державного або місцевого самоврядування з протидії корупції. Проаналізовано категоріальні і видові характеристики як основа для визначення меж предмета поширення норм антикорупційного законодавства.
Characterized the persons authorized to perform state or local self-government functions anti-corruption. Analyzed categorical and species characteristics as basis for determining boundaries of the subject dissemination of the norms anti-corruption legislation.
Охарактеризованы лица, уполномоченные на выполнение функций государственного или местного самоуправления по противодействию коррупции. Проанализированы категориальные и видовые характеристики как основа для определения границ предмета распространения норм антикоррупционного законодательства.

Опис

Syniavska, O. Y. Persons authorized to perform state or local self-government functions: categorical and species characteristics as basis for determining boundaries of the subject dissemination of the norms anti-corruption legislation / Syniavska O. Y., Ivantsov V. O. // Challenges and prospects for the development of legal systems in Ukraine and EU countries: comparative analysis : Collective monograph / Cuiavian University in Wloclawek. - Riga : Izdevniecība “Baltija Publishing”, 2019. - Vol. 2. - P. 109-128.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Монографії. Monographs. Монографии, Україна. Ukraine. Украина, корупція, коррупция, corruption, антикорупційні заходи, антикорупційна політика, антикоррупционная политика, антикоррупционные меры, anti-corruption, органи місцевого самоврядування, органы местного самоуправления, local self-government agencies, державні органи

Бібліографічний опис