Криміналістична класифікація злочинів проти правосуддя

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Право і безпека. - 2013. - № 1 (48). - С. 113-118
Abstract
Визначено підстави та розроблено криміналістичну класифікацію злочинів проти правосуддя. Розкрито її значення для формування методики розслідування даного виду злочинів.
The basis and a forensic classification of crimes against justice are defined. Its importance for the formation of the techniques of investigation of the researched crimes is disclosed.
Определены основания и разработана криминалистическая классификация преступлений против правосудия. Раскрыто ее значение для формирования методики расследования данного вида преступлений.
Description
Книженко, С. О. Криміналістична класифікація злочинів проти правосуддя /С. О. Книженко // Право і безпека. - 2013. - № 1 (48). - С. 113-118.
Keywords
Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, злочини проти правосуддя, преступления против правосудия, crimes against justice, методика розслідування злочинів, методика расследования преступлений, methods of crime investigation, криміналістична класифікація, криминалистическая классификация, classification
Citation