Використання веб-квестів для підготовки фахівців вищих навчальних закладів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Іноземна мова за професійним спрямуванням як підготовка конкурентних фахівців до ефективної комунікації на іноземній мові у навчальному і професійному оточенні : круглий стіл (м. Одеса, 25 травн. 2017 р.). - Одеса: ОДУВС, 2017. - С. 34-36

Анотація

Стаття розглядає питання використання інноваційних технологій у вищих навчальних закладах та нову роль викладача як фасилітатора навчального процесу. Запропоновано використання веб-квестів для індивідуальної роботи і роботи в невеликих групах.
The article examines the use of innovative technologies in higher education institutions and the new role of the teacher as a facilitator of the educational process. We propose the use of web quests for individual work and work in small groups.
Статья рассматривает вопросы использования инновационных технологий при обучении иностранным языкам в высших учебных заведениях и новую роль преподавателя как фасилитатора учебного процесса. Предложено использование вебквестов для индивидуальной работы и работы на занятиях в небольших группах.

Опис

Сазанова, Л. С. Використання веб-квестів для підготовки фахівців вищих навчальних закладів / Лариса Сергіївна Сазанова, Любов Іванівна Русанова // Іноземна мова за професійним спрямуванням як підготовка конкурентних фахівців до ефективної комунікації на іноземній мові у навчальному і професійному оточенні : круглий стіл (м. Одеса, 25 травн. 2017 р.) / Одеськ. держ. ун-т внутр. справ, каф. іноземних мов. - Одеса: ОДУВС, 2017. - С. 34-36.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, web quest, role-playing game, innovative pedagogical technologies, facilitator, search activity, problem tasks, веб-квест, ролевые игры, инновационные педагогические технологии, фасилитатор, поисковая деятельность, рольові ігри, інноваційні педагогічні технології, фасилітатор, пошукова діяльність

Бібліографічний опис