Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами при розслідуванні економічних злочинів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2006. - № 1. – С.16-19

Анотація

Надане визначення поняття «економічний злочин», розглянуті напрямки і сформульовані положення, покликані підвищити ефективність взаємодії слідчих і оперативних співробітників.
Definition of concept «an economic crime» is submitted, directions are considered and the positions are formulated, called to raise efficiency of inspectors and operative employee’s interaction.
Представлено определение понятия «экономическое преступление», рассмотрены направления и сформулированы положения, призванные повысить эффективность взаимодействия следователей и оперативных сотрудников.

Опис

Волобуєв, А. Ф. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами при розслідуванні економічних злочинів [Електронний ресурс] // Форум права. - 2006. - № 1. – С.16-19 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2006-1/06vafrez.pdf.
Волобуєв А. Ф. "Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами при розслідуванні економічних злочинів." Форум права 1 (2006): 16-19.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, економічні злочини, розслідування економічних злочинів, оперативні підрозділи ОВС, слідчий, взаємодія у слідчій діяльності, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, экономические преступления, расследование экономических преступлений, оперативные подразделения ОВД, следователь, взаимодействие, interaction, operative units, investigator, economic crimes, слідчо-оперативні групи

Бібліографічний опис