Планування кримінологічне

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Асоціації кримінального права України. - 2016. - № 2 (7). - С. 358-360

Анотація

Надано статтю «Планування кримінологічне», що ввішла до багатотомного видання «Велика українська юридична енциклопедія».
Предоставлена статья «Планирование криминологическое», вошедшая в многотомное издание «Большая украинская юридическая энциклопедия».

Опис

Орлов, Ю. В. Планування кримінологічне [Електронний ресурс] / Ю. В. Орлов // Вісник Асоціації кримінального права України. - 2016. - № 2 (7). - С. 358-360. - Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/40_Orlov.pdf.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, планування кримінологічне, планирование криминологическое, кримінологічне планування, криминологическое планирование, енциклопедична стаття, энциклопедическая статья

Бібліографічний опис

Велика українська юридична енциклопедія