Фонові для злочинності явища: запобігання та протидія

dc.contributor.authorХарківський національний університет внутрішніх справ
dc.contributor.authorKharkiv National University of Internal Affairs
dc.contributor.authorКримінологічна асоціація України
dc.contributor.authorCriminological Association of Ukraine
dc.date.accessioned2018-05-02T07:36:02Z
dc.date.accessioned2018-05-18T08:29:02Z
dc.date.available2018-05-02T07:36:02Z
dc.date.available2018-05-18T08:29:02Z
dc.date.issued2018-04-27
dc.descriptionФонові для злочинності явища: запобігання та протидія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 квіт. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінол. асоц. України. – Харків : ХНУВС, 2018. – 122 с.uk_UA.UTF8
dc.description.abstractЗбірник Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції містить тези наукових доповідей більш ніж 60 авторів з різних регіонів України. Роботи учених, правників, фахівців із кримінального права та кримінології, аспірантів і курсантів, присвячені дослідженню теоретичних і прикладних аспектів фонових для злочинності явищ, визначенню їх ролі у детермінації злочинності, аналізу проблем запобігання та протидії їм.uk_UA.UTF8
dc.description.abstractMore than 60 authors of the collection from different regions of Ukraine discussed the topical issues of devoted to the study of theoretical and applied aspects of background phenomena for crime, determination of their role in determination of crime, analysis of problems of prevention and counteraction to them.en
dc.description.abstractСборник материалов Всеукраинской научно-практической конференции содержит тезисы научных докладов более 60 авторов из разных регионов Украины. Работы ученых, юристов, специалистов по уголовному праву и криминологии, аспирантов и курсантов, посвященные исследованию теоретических и прикладных аспектов фоновых для преступности явлений, определению их роли в детерминации преступности, анализу проблем предотвращения и противодействия им.ru
dc.identifier.citationФонові для злочинності явища: запобігання та протидія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 квіт. 2018 р.)uk_UA.UTF8
dc.identifier.urihttp://univd.edu.ua/uk/dir/401/materialy-naukovo-praktychnykh-konferentsiy-seminariv-toshcho
dc.identifier.urihttp://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3127
dc.language.isootheruk_UA.UTF8
dc.publisherХарків: ХНУВС, 2018. – 122 с.uk_UA.UTF8
dc.subjectКримінологія. Criminology. Криминологияuk_UA.UTF8
dc.subjectЗбірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференцийuk_UA.UTF8
dc.subjectMaterials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференцийuk_UA.UTF8
dc.subjectУкраїна. Ukraine. Украинаuk_UA.UTF8
dc.subjectпротидія злочинностіuk_UA.UTF8
dc.subjectпротиводействие преступностиuk_UA.UTF8
dc.subjectcrime counteractionuk_UA.UTF8
dc.subjectcombating crimeuk_UA.UTF8
dc.subjectфонове для злочинності явищеuk_UA.UTF8
dc.subjectзлочинністьuk_UA.UTF8
dc.subjectпричини та умови злочинностіuk_UA.UTF8
dc.subjectфактори злочинностіuk_UA.UTF8
dc.subjectдетермінація злочинностіuk_UA.UTF8
dc.subjectbackground phenomenauk_UA.UTF8
dc.subjectcrimesuk_UA.UTF8
dc.subjectcausation factors determinationuk_UA.UTF8
dc.subjectфоновое для преступности явлениеuk_UA.UTF8
dc.subjectпреступностьuk_UA.UTF8
dc.subjectпричины и условия преступностиuk_UA.UTF8
dc.subjectфакторы преступностиuk_UA.UTF8
dc.subjectдетерминация преступностиuk_UA.UTF8
dc.subjectдевіантна поведінкаuk_UA.UTF8
dc.subjectдевиантное поведениеuk_UA.UTF8
dc.subjectdeviant behavioruk_UA.UTF8
dc.titleФонові для злочинності явища: запобігання та протидіяuk_UA.UTF8
dc.title.alternativeЗбірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференціїuk_UA.UTF8
dc.typeBookuk_UA.UTF8

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Fonovi dlia zlochynnosti yavyshcha_zapobihannia ta protydiia_zbirnyk tez dopovidei_2018.pdf
Розмір:
2.53 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Zbirnyk materialiv konferentsii
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Plain Text
Опис: