Професійна соціалізація поліцейських в умовах реформування правоохоронної системи України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VI Міжнар. наук. -практ. конф. (м. Харків, 1 груд. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – C. 27-30

Анотація

Опис

Швець, Д. В. Професійна соціалізація поліцейських в умовах реформування правоохоронної системи України / Дмитро Володимирович Швець // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. VI Міжнар. наук. -практ. конф. (м. Харків, 1 груд. 2017 р.) / МВС України, Харк.. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – C. 27-30.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Национальная полиция Украины, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, професійна соціалізація, поліцейський, правоохоронні органи, профессиональная социализация, professional socialization, полицейский, police officers, правоохранительные органы, law enforcement agencies

Бібліографічний опис

Харк.. нац. ун-т внутр. справ