Особливості взаємодії при досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень за фактами вибуху, загрози вибуху або виявленні саморобних вибухових пристроїв : науково-методичні рекомендації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2018. - 39 с.

Анотація

У науково-методичних рекомендаціях представлений порядок взаємодії підрозділів Національної поліції, Ескпертної служби МВС України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та інших служб і відомств на місці можливого (ймовірного) вибуху або вибуху, що стався. Виокремлено основні завдання основ такого роду взаємодії у залежності від вихідної інформації, що міститься в повідомленні про вибух чи можливе замінування. Наведено алгоритм дій всіх учасників процесу запобігання, виявлення й розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням вибухівки.

В научно-методических рекомендациях представлен порядок взаимодействия подразделений Национальной полиции, Ескпертнои службы МВД Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и других служб и ведомств на месте возможного (вероятного) взрыва или взрыва, произошедшего. Выделены основные задачи основ такого рода взаимодействия в зависимости от исходной информации, содержащейся в сообщении о взрыве ли заминировании. Приведен алгоритм действий всех участников процесса предотвращения, выявления и расследования уголовных правонарушений, связанных с использованием взрывчатки.

Опис

Особливості взаємодії при досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень за фактами вибуху, загрози вибуху або виявленні саморобних вибухових пристроїв : науково-методичні рекомендації / В. В. Кікінчук, Р. Л.Степанюк, Т. А. Пазинич; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Каф. криміналістики та суд. експертології. - Харків : ХНУВС, 2018. - 39 с.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, Україна. Ukraine. Украина, досудове розслідування, досудебное расследование, pre-trial investigation, розслідування кримінальних вибухів, злочини, пов’язані із вибухами, розслідування злочинів, вчинених загально небезпечним способом, взаємодія на місці виявлення вибухового пристрою, расследование преступлений связанных со взрывами, преступления, совершенные общеопасным способом, расследование преступлений, связанных со взрывами, взаимодействие на месте выявленного взрывного устройства, investigation of crimes related to the explosions, cooperation in place of the educed explosive device, вибухові пристрої, взрывчатые вещества, explosives, вибухотехнічна експертиза, взаємодія, взаимодействие, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Експертна служба МВС України, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Экспертная служба МВД Украины, Expert service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

Бібліографічний опис