Експерт в адміністративному судочинстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 64-68

Анотація

У статті на основі чинного законодавства України та наукових розробок дано характеристику правового статусу експерта в адміністративному судочинстві В статье на основе действующего законодательства Украины и научных розработок дана характеристика правового статуса эксперта в административном судопроизводстве In the article on the basis of valid Ukrainian legislation and scientific researches the legal status of expert in administrative law is characterized.

Опис

Комзюк, А. Т. Експерт в адміністративному судочинстві / А. Т. Комзюк // Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 64-68.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, експерт, эксперт, expert, правовий статус, правовой статус

Бібліографічний опис