Методичні рекомендації щодо типової форми висновку, складеного дисциплінарною комісією за результатами проведеного службового розслідування за фактом порушення поліцейським службової дисципліни : науково-методичні рекомендації

Анотація

Методичні рекомендації відображають порядок оформлення висновку, складеного дисциплінарною комісією по результатам проведеного службового розслідування за фактом порушення поліцейським службової дисципліни. В рекомендаціях містяться відомості про нормативні документи, що регламентують здійснення службових розслідувань, зазначено порядок проведення, визначені особи, що беруть участь у процесі розслідування та їх повноваження, охарактеризовані функції дисциплінарних комісій тощо.
The methodological recommendations reflect the procedure for drawing up an opinion drawn up by the disciplinary commission based on the results of an official investigation into the violation of official discipline by the police. The recommendations contain information about the normative documents governing the implementation of official investigations, the procedure for conducting it is indicated, the persons who take part in the investigation process and their powers are identified, the functions of the disciplinary commissions are described, and more.
Методические рекомендации отражают порядок оформления заключения, составленного дисциплинарной комиссией по результатам проведенного служебного расследования по факту нарушения полицейским служебной дисциплины. В рекомендациях содержатся сведения о нормативных документах, регламентирующих осуществление служебных расследований, указан порядок проведения, определены лица, которые принимают участие в процессе расследования и их полномочия, охарактеризованы функции дисциплинарных комиссий и тому подобное.

Опис

Методичні рекомендації щодо типової форми висновку, складеного дисциплінарною комісією за результатами проведеного службового розслідування за фактом порушення поліцейським службової дисципліни : наук.-метод. рек. / [уклад.: Безпалова О.І., Джафарова О. В., Шатрава С. О. та ін.]; Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук.-досл. лаб. з проблем протидії злочинності, Каф. поліц. діяльності та публ. адміністрування. - Харків: ХНУВС, 2019. - 20 с.

Ключові слова

Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, службове розслідування, дисциплінарна комісія, поліцейський, службова дисципліна, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, official investigation, служебное расследование, дисциплинарная комиссия, disciplinary commission, service discipline, служебная дисциплина, полицейский, police officer

Бібліографічний опис