Формування скандинавської державності у VIII–XI століттях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2013. – № 4. – С. 64–68

Анотація

Проаналізовано початок формування і взаємодію провідних інститутів державного права скандинавських країн епохи вікінгів. З’ясовані основні правові і літературні джерела вказаного періоду. Appearance of main institutes of state law by Viking’s period is analyzed. Determine the source of law and literature sources this problem. Проанализировано возникновение и взаимодействие основных институтов государственного права эпохи викингов. Определены ключевые правовые и литературные источники указанного периода.

Опис

Головко, Б. Г. Формування скандинавської державності у VIII–XI століттях / Б. Г. Головко [Електронний ресурс] // Форум права. – 2013. – № 4. – С. 64–68. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_4_13.pdf. Головко Б. Г. "Формування скандинавської державності у VIII–XI століттях." Форум права 4 (2013): 64–68 .

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Історія. History. История, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, скандинавське суспільство, Scandinavian, держава, державність, судебник, тинг, фюльк, сага, вікінги, viking, state

Бібліографічний опис