Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Лозова, С. М.; Lozova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-3331; Самойлова, О. Ф.; Samoilova, O. F. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 141-142, 2023)
  Розглянуто специфіку професійної діяльності судового експерта, причини формування негативних психоемоційних станів. Проаналізовано вимоги і принципи роботи судового експерта, які дають підвищене навантаження на психоемоційний ...
 • Резнік, К. О.; Reznik, K. O. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 121-123, 2023)
  Визначено психологічну розумність як ступінь доступності людині її внутрішнього досвіду, зміст переживань, наскільки людина знаходиться в контакті із власним психічним змістом, наскільки він є для неї цікавим, емоційно ...
 • Олексин, М. О.; Oleksyn, M. O. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 119-121, 2023)
  Представлено психологічну ресурсність особистості як здатність людини актуалізувати власні психологічні ресурси з метою саморозвитку, саморозкриття у взаєминах та надання підтримки іншим. Психологічна ресурсність працівника ...
 • Максимова, К. В.; Maksymova, K. V. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 118-119, 2023)
  Розглянуто методи, що використовуються в оперативно-розшуковій психології. Визначено основні напрямки досліджень в цій області, а також детально проаналізовано метод профілювання злочинців, метод криміналістичної психології, ...
 • Колесник, О. О.; Kolesnyk, O. O. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 116-117, 2023)
  Проаналізовано проблеми, пов`язані з гендером, які існують в правоохоронних органах. Показано актуальність проблеми для всіх співробітників сектору безпеки. Узагальнено, що позитивні зміни у поліції, та інших органах ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds