Інституційний Репозитарій Харківського національного університету внутрішніх справ (Kharkiv National University of Internal Affairs Institutional Repository)

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

Communities in DSpace

Recently Added

 • Лукашевич, С. Ю.; Бондаренко, Б. К.; Салаєва, К. А.; Бондаренко, К. Е.; Lukashevych, S.; Bondarenko, B.; Salaieva, K.; Bondarenko, K.; https://orcid.org/0000-0001-8386-6237; https://orcid.org/0000-0002-2470-4518; https://orcid.org/0000-0003-2991-946X (Будівельне право: теорія та практика містопланування та містобудування. Зб. наук. пр. Вип. ІV. За матеріалами Четвертої Міжнародної наук.-практ. конф. «Будівельне право»., (Київ, 20 листопада 2020 р.)/ Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль: «Економічна думка», 2020. С. 68-73., 2020)
  У запропонованій праці досліджується питання забезпечення безпеки засобами архітектурного планування. Зазначено, що планувальники, архітектори і розробники можуть зіграти важливу роль у підвищенні безпеки соціалізованих ...
 • Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712 (Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню юриста (м. Суми, 7 жовт. 2022 р.). – Суми, 2022. – С. 237-242, 2022)
  Висвітлено питання професійної та психологічної підготовки кадрів для забезпечення задоволення запитів суспільства до правоохоронної галузі. Зазначено якими важливими професійно-психологічними якостями потрібно володіти ...
 • Шибут, В. Г.; Shybut, V. H. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 392-395, 2016)
  Розглянуто систему поліцейського хортингу, яка з одного боку є видом спорту, а з іншого – ефективним засобом професійної підготовки правоохоронців. Завданнями поліцейського хортингу є пропаганда здорового способу ...
 • Шинкаренко, І. І.; Shynkarenko, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6726-5965 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 395-397, 2016)
  Зазначено, що з урахуванням різкого загострення проблеми вчинення корисливо-насильницьких злочинів та безпосередньо грабежів та розбоїв, як найбільш тяжких з них необхідно постійно шукати нові підходи до вирішенн ...
 • Шорохова, Г. М.; Shorokhova, H. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3639-7025 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 397-400, 2016)
  Наголошено, що вітчизняні реалії протидії кіберзлочинності свідчать про низку важливих проблем, які заважають створенню ефективної системи протидії загрозам у кіберпросторі. До таких проблем належать передусім: ...

View more

Search DSpace

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds