Прогнозування кримінологічної ефективності проектів нормативно-правових актів: науково-методичні засади

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 3. - С. 132-144

Анотація

Стаття присвячена концептуальним засадам прогнозування кримінологічної ефективності проектів нормативно-правових актів. Визначається система кримінологічної інформації, що є базою прогностичного дослідження, а також методи її збирання та узагальнення. Пропонується система критеріїв кримінологічної неефективності нормативно-правових актів як науково-пошукові орієнтири для оцінки проміжних прогнозів.
The article is devoted to the conceptual principles of prognostication of criminology efficiency of normative-law acts’ projects. The system of criminology information which is the base of prognostic research, and also methods of its collecting and generalization, has introduced. The system of criteria of criminology uneffectiveness of normative-law acts is offered as scientifically-searching points for the estimation of intermediate prognoses.
Статья посвящена концептуальным принципам прогнозирования криминологической эффективности проектов нормативно-правовых актов. Определяется система криминологической информации, которая является базой прогностического исследования, а также методы ее собирания и обобщения. Предлагается система критериев криминологической неэффективности нормативно-правовых актов как научно поисковые ориентиры для оценки промежуточных прогнозов.

Опис

Орлов, Ю. В. Прогнозування кримінологічної ефективності проектів нормативно-правових актів: науково-методичні засади / Ю. В. Орлов // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 3. - С. 132-144.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, нормативно-правовий акт, прогнозування, кримінологічна ефективність, ризик, ефективність, prognostication, criminology efficiency, risk, прогнозирование, нормативно-правовой акт, криминологическая эффективность, риск

Бібліографічний опис