Психологічні характеристики віктимної особистості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 181-185

Анотація

Віктимність проявляється у різних сферах життєдіяльності людини, особливо в кримінальних, екстремальних та складних ситуаціях. В статті розглянуто психологічні особливості осіб з різним типом віктимності, наведені результати дослідження їх стійких рис.
Victimization can be shown in various spheres of human activity, especially in the criminal, extreme and difficult situations. The psychological characteristics of people with different types of victim behavior are considered in the article, the results of the study of their stable traits are given.
Виктимность проявляется в разнообразных сферах деятельности человека, особенно в криминальных, экстремальных и сложных ситуациях. В статье рассмотрены психологические особенности лиц с разными типами виктимного поведения, приведены результаты исследования их устойчивых черт.

Опис

Шевченко, Л. О. Психологічні характеристики віктимної особистості / Л. О. Шевченко // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 5. - С. 181-185

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Психологія. Рsychology. Психология, юридична психологія, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, юридическая психология, віктимність, особистість, жертва, злочинність, victimization, personality, victim, criminality, виктимность, личность, преступность

Бібліографічний опис