Психоаналіз в кримінології: горизонти можливого

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 72-85

Анотація

Проаналізовано базові напрямки, концепти і підходи психоаналізу, пояснено можливості їх використання в системі кримінологічного знання і практики протидії злочинності.
The basic directions, concepts and approaches of psychoanalysis are analyzed, the possibilities of their use in the system of criminological knowledge and practice of counteraction to crime are explained.
Проанализированы базовые направления, концепты и подходы психоанализа, объяснены возможности их использования в системе криминологического знания и практики противодействия преступности.

Опис

Орлов, Ю. В. Психоаналіз в кримінології: горизонти можливого / Юрій Володимирович Орлов // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 2 (25). - С. 72-85.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Психологія. Рsychology. Психология, протидія злочинності, противодействие преступности, crime prevention, психоаналіз, психоанализ, psychoanalysis, травма, trauma, витіснення, вытеснение, displacement, заміщення, замещение, substitution, трансперсональна психологія, трансперсональная психология, transpersonal psychology

Бібліографічний опис