До визначення поняття та підстав диференціації норм трудового права

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 135-138.

Анотація

Досліджено сутність диференціації норм трудового права. Обґрунтовано доцільність виділення поряд із суб’єктною і об’єктивною диференціацією третьої групи – суб’єктно-об’єктивної, до якої слід віднести ті підстави, які мають як суб’єктний, так і об’єктивний характер. Визначено поняття «диференціація норм трудового права». Исследована сущность дифференциации норм трудового права. Обоснована целесообразность выделения вместе с субъектной и объективной дифференциацией третьей группы – субъектно-объективной, к которой следует отнести те основания, которые имеют как субъектный, так и объективный характер. Определено понятие «дифференциация норм трудового права». The essence of labour law norms’ differentiation is researched. The reasonability of separation the third group – subject-object together with subject and object differentiation is grounded. It is essential to relate to this group grounds which have both subject and object features.

Опис

Мельник, К. Ю. До визначення поняття та підстав диференціації норм трудового права / К. Ю. Мельник // Право і безпека. - 2009. - №4 (31). - С. 135-138.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення (Labor law. Law of social guaranteeing), Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, трудове право, labour law, трудовое право, диференціація норм трудового права, differentiations of norms of labour law, дифференциация норм трудового права, норми трудового права, norms of labour law, нормы трудового права, суб’єктна диференціація, subjective differentiation, субъектная дифференциация, об’єктивна диференціація, objective differentiation

Бібліографічний опис