До проблеми міжнародно-правової зумовленості принципів кримінального права України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 3. - С. 12-20

Анотація

У роботі аналізується стан та визначаються перспективи розвитку принципів кримінального права України з урахуванням впливу на цю галузь принципів і норм міжнародного права та міжнародних зобов’язань держави.
This paper analyzes the situation and the prospects for development of the principles of Criminal Law of Ukraine taking into account the impact on the industry of the principles and norms of international law and international obligations.
В работе анализируется состояние и определяются перспективы развития принципов уголовного права Украины с учетом воздействия на данную отрасль принципов и норм международного права и международных обязательств государства.

Опис

Житний, О. О. До проблеми міжнародно-правової зумовленості принципів кримінального права України / О. О. Житний // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 3. - С. 12-20.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Міжнародне право .International Law. Международное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, гармонізація норм права, міжнародно-правові зобов’язання, принцип рівності, principles of criminal law, harmonization, international legal obligations, principle of equality, гармонизация норм права, международно-правовые обязательства, принцип равенства

Бібліографічний опис