До роз’яснення понять достовірності та недостовірності

dc.contributor.authorТягло, О. В.
dc.contributor.authorTiaglo, O. V.
dc.contributor.authorORCID: http://orcid.org/0000-0003-0721-1153
dc.date.accessioned2016-05-10T13:03:39Z
dc.date.accessioned2018-05-05T09:17:20Z
dc.date.available2016-05-10T13:03:39Z
dc.date.available2018-05-05T09:17:20Z
dc.date.issued2013
dc.descriptionТягло, О. В. До роз’яснення понять достовірності та недостовірності / О. В. Тягло // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 3. - С. 233-242.ru_RU.UTF8
dc.description.abstractДля роз’яснення понять достовірності та недостовірності у кримінальному праві використана запропонована Ляйбніцем класифікація, яка включає логічну і фактичну самодостовірність, а також «моральну» та презумптивну достовірність. Здійснювану за новим Кримінальним процесуальним кодексом України суто якісну оцінку доказів, показань і пояснень у термінах «достовірне» та «недостовірне», задля підвищення інформативності доречно доповнювати кількісною оцінкою відповідних логічних ймовірностей. Існує зв’язок між доведенням за стандартом «поза розумним сумнівом» і встановленням «моральної достовірності».ru_RU.UTF8
dc.description.abstractLeibniz’s classification, which includes logical and factual self-certainty as well as “moral» and presumptive certainty, is used to explain concepts of certainty and uncertainty in criminal law. In order to raise informative power it seems reasonable to complete pure qualitative assessment of evidence and explanations in terms of “certain» and “uncertain» in accordance with new Criminal Procedural Code of Ukraine by relevant quantitative assessment of logical probabilities. There is some coherence between proof by standard “beyond reasonable doubt» and finding of “moral certainty».en
dc.description.abstractДля разъяснения понятий достоверности и недостоверности в уголовном праве использована предложенная Лейбницем классификация, включающая логическую и фактическую самодостоверность, а также «моральную» и презумптивную достоверность. Осуществляемую согласно новому Криминальному процессуальному кодексу Украины чисто качественную оценку доказательств, показаний и пояснений в терминах «достоверное» и «недостоверное», с целью повышения информативности уместно дополнять количественной оценкой соответствующих логических вероятностей. Существует соответствие между доказательством согласно стандарту «вне разумного сомнения» и установлением «моральной достоверности».ru
dc.identifier.urihttp://www.visnikkau.org/
dc.identifier.urihttp://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/871
dc.language.isootherru_RU.UTF8
dc.publisherВісник Кримінологічної асоціації України. - 2013. - № 3. - С. 233-242ru_RU.UTF8
dc.subjectНаукові публікації. Scientific publications. Научные публикацииru_RU.UTF8
dc.subjectУкраїна. Ukraine. Украинаru_RU.UTF8
dc.subjectКримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное правоru_RU.UTF8
dc.subjectКримінальний процесуальний кодекс Україниru_RU.UTF8
dc.subjectдостовірністьru_RU.UTF8
dc.subjectстандарт доведення «поза розумним сумнівом»ru_RU.UTF8
dc.subjectлогічна ймовірністьru_RU.UTF8
dc.subjectCriminal Procedural Code of Ukraineru_RU.UTF8
dc.subjectcertaintyru_RU.UTF8
dc.subjectstandard of proof “beyond reasonable doubt»ru_RU.UTF8
dc.subjectlogical probabilityru_RU.UTF8
dc.subjectУголовный процессуальный кодекс Украиныru_RU.UTF8
dc.subjectдостоверностьru_RU.UTF8
dc.subjectстандарт доказательства «вне разумного сомнения»ru_RU.UTF8
dc.subjectлогическая вероятностьru_RU.UTF8
dc.titleДо роз’яснення понять достовірності та недостовірностіru_RU.UTF8
dc.typeArticleru_RU.UTF8

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
do_roz_yasnennya_ponyat_dostovirnosti_ta_nedostovirnosti.pdf
Розмір:
210.53 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Stattia
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Plain Text
Опис: