KhNUIAIR ISSN 2524-0501

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

 

Фонди

Виберіть фонд, щоб переглянути його зібрання.

Нові надходження

Документ
Актуальні питання розвитку основних професійно-особистісних якостей майбутніх правоохоронців у фаховій підготовці
(Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)]. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 419-423, 2023) Мартиненко, О. М.; Martynenko , O. M.; Іванченко , О. М.; Ivanchenko, O. M.
Зазначено, що фізична підготовка в наш час перетворилася в складне, багатофункціональне явище військового навчання. Система фізичної підготовки являє собою сукупність ідеологічних, наукових, педагогічних, організаційно-управлінських основ, специфічних засобів і методів, матеріально-економічних умов, які використовуються з метою забезпечення виконання вимог готовності підрозділів внутрішніх справ.
Документ
Особливості формування військово-патріотичних ціннісних орієнтирів молоді у сучасній вищій школі
(Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)]. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 415-419, 2023) Кучинський, С. А.; Kuchynskyi, S. A.; Ясько, В. А.; Yasko, V. A.
Акцентовано увагу на особливостях формування військово-патріотичних ціннісних орієнтирів молоді у сучасній вищій школі. Висвітлено пріоритетні аспекти формування цінностей в умовах сьогодення.
Документ
Особливості обмундировання підрозділів Сектору сил оборони України в умовах воєнного стану
(Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)]. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 411-415, 2023) Котелюх , М. О.; Koteliukh, M. O.; Боровик, М. О.; Borovyk, M. O.; Повх, Ю. С.; Povkh , Yu. S.; Лейба, В. С.; Leiba, V. S.
Наголошено, що яким би не був рівень підготовленості правоохоронця до несення служби в екстремальних умовах, багато чого залежить від наявності ефективного обмундирування. Визначено особливості обмундирування правоохоронців під час несення служби на лінії зіткнення, в зимовий період. Розкрито тлумачення терміну екіпіровка, проведено аналіз нормативної бази, що регламентує забезпечення форменим одягом поліцейських. Розглянуто особливості спорядження військовослужбовців США.
Документ
Процес запровадження стандартів НАТО під час воєнного стану в Україні
(Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)]. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 397-400, 2023) Горпиненко, Д. О.; Horpynenko, D. O.; Балац, А. О.; Balats, A. O.; Толкачов, С. М.; Tolkachov, S. M.; Зуров, Ф. Ф.; Zurov , F. F.; Назаренко, О. М.; Nazarenko , O. M.
Зазначено, що впровадження стандартів НАТО в Україні є важливим кроком у зміцненні обороноздатності країни та підвищенні довіри до неї на міжнародному рівні. Проте, цей процес супроводжується проблемами, які потребують вирішення. Однією з найбільших проблем є фінансові витрати на модернізацію зброї та техніки, а також на підготовку особового складу армії. Для вирішення цього питання потрібно залучати додаткові фінансові ресурси, які могли б бути виділені з бюджету держави.
Документ
Удосконалення навичок із надання невідкладної медичної допомоги майбутніми офіцерами Національної поліції з урахуванням особливостей воєнного стану
(Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)]. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 382-385, 2023) Боровик, М. О.; Borovyk, M. O.; Лукін, Б. П.; Lukin, B. P.; Кубишкіна, В. О.; Kubyshkina , V. O.
Розглянуто ключові аспекти, направленні на вдосконалення навичок поліцейських тактичної медицини. Проведено аналіз нормативної бази, шо закріплює основні положення надання домедичної допомоги поліцейськими, визначено алгоритм надання допомоги в умовах бойового зіткнення.