KhNUIAIR ISSN 2524-0501

Вітаємо в інституційному репозитарії Харківського національного університету внутрішніх справ, який містить книги (монографії, підручники, навчальні посібники), наукові статті, звіти, автореферати дисертацій, дисертації, матеріали конференцій та періодичні видання ХНУВС у вільному доступі.

 

Фонди

Виберіть фонд, щоб переглянути його зібрання.

Нові надходження

Документ
Уточнення нормативно-правової регламентації завдань Національної поліції України, які вирішуються при використанні спеціально підготовлених службових собак в умовах воєнного стану
(Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)]. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 437-440 Уточнення нормативно-правової регламентації завдань Національної поліції України, які вирішуються при використанні спеціально підготовлених службових собак в умовах воєнного стану Пчелін В. Б. Звірянський Г. В., 2023) Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; Звірянський, Г. В.; Zvirianskyi , H. V.
Здійснено аналіз особливостей нормативно-правової регламентації завдань Національної поліції України, які вирішуються при використанні спеціально підготовлених службових собак в умовах воєнного стану. Визначено основні нормативно-правові акти, якими керуються поліцейські при виконанні таких завдань. З’ясовано недоліки нормативно-правової регламентації завдань поліції при використанні службових собак, а також запропоновано можливі шляхи їх подолання.
Документ
Проблемні питання професійної підготовки правоохоронців до проведення допиту
(Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)]. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 428-433, 2023) Медведєва, О. В.; Medvedieva, O. V.
Розглянуто проблемні питання у сфері забезпечення якості професійної підготовки правоохоронців до проведення інтерв’ювання (опитування/допиту), зокрема в умовах воєнного стану. Окреслено зарубіжний досвід, актуальні запити й перспективні напрямки науково-методичного забезпечення освітньої діяльності ЗВО, які забезпечують підготовку фахівців, зорієнтованих на подальшу роботу слідчими (детективами), прокурорами та працівниками оперативних підрозділів.
Документ
Актуальні питання розвитку основних професійно-особистісних якостей майбутніх правоохоронців у фаховій підготовці
(Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)]. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 419-423, 2023) Мартиненко, О. М.; Martynenko , O. M.; Іванченко , О. М.; Ivanchenko, O. M.
Зазначено, що фізична підготовка в наш час перетворилася в складне, багатофункціональне явище військового навчання. Система фізичної підготовки являє собою сукупність ідеологічних, наукових, педагогічних, організаційно-управлінських основ, специфічних засобів і методів, матеріально-економічних умов, які використовуються з метою забезпечення виконання вимог готовності підрозділів внутрішніх справ.
Документ
Особливості формування військово-патріотичних ціннісних орієнтирів молоді у сучасній вищій школі
(Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)]. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 415-419, 2023) Кучинський, С. А.; Kuchynskyi, S. A.; Ясько, В. А.; Yasko, V. A.
Акцентовано увагу на особливостях формування військово-патріотичних ціннісних орієнтирів молоді у сучасній вищій школі. Висвітлено пріоритетні аспекти формування цінностей в умовах сьогодення.
Документ
Особливості обмундировання підрозділів Сектору сил оборони України в умовах воєнного стану
(Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)]. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 411-415, 2023) Котелюх , М. О.; Koteliukh, M. O.; Боровик, М. О.; Borovyk, M. O.; Повх, Ю. С.; Povkh , Yu. S.; Лейба, В. С.; Leiba, V. S.
Наголошено, що яким би не був рівень підготовленості правоохоронця до несення служби в екстремальних умовах, багато чого залежить від наявності ефективного обмундирування. Визначено особливості обмундирування правоохоронців під час несення служби на лінії зіткнення, в зимовий період. Розкрито тлумачення терміну екіпіровка, проведено аналіз нормативної бази, що регламентує забезпечення форменим одягом поліцейських. Розглянуто особливості спорядження військовослужбовців США.