KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право (Financis Law. Budget Law. Banking Law)

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право (Financis Law. Budget Law. Banking Law)

Recent Submissions

 • Hetmanets, O. P.; Гетманець, О. П.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799; Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007; Melnyk, S.; Klochko, A. M.; Клочко, А. М.; ORCID: http://orcid.org/ 0000-0002-6898-964X (Lex Humana, Petrópolis. – 2022. –Vol. 14, № 1. – P. 324-336, 2022)
  Фінансова стабільність і гарантії продовжують залишатися предметом великого інтересу для кожного суспільства; за відсутності такої стабільності фінансова система країни й надалі перебуватиме під загрозою. Метою статті є ...
 • Kostenko, M. V.; Orlovskyi, R.; Pankratova, V. O.; Панкратова, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4775-565X; Bulhakova, O. V. (Justicia. – 2020. – Vol. 25, № 38. – P. 224-231, 2020)
  Вивчено досвід провідних європейських країн щодо здійснення контролю та нагляду за підприємницькою діяльністю та визначено можливості його застосування в Україні. Обґрунтовано доцільність вивчення досвіду розвинених країн ...
 • Почанська, О. С.; Pochanska, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3953-8660 (Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 142-146, 2022)
  Відзначено, що Нацбанк осучаснив регулювання ринку електронних грошей та гармонізував його із законодавством України та Європейського Союзу в сфері здійснення фінансового моніторингу. Наголошено, що серед найважливіших ...
 • Савченко, А. О.; Savchenko, A. O. (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 132-134, 2016)
  Визначено, що модернізація діяльності фіскальних органів України передбачає і розробку низки законодавчих та нормативних актів з питань оподаткування із чітким визначенням прав та обов’язків як платників податків, так ...
 • Фісенко, А. В.; Fysenko, A. V.; Чередніченко, С. В.; Cherednichenko, S. V. (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 251-254, 2016)
  Відзначено, що сучасний стан фінансування фізичної культури та спорту поєднує в собі фінансування з державного і місцевих бюджетів із широким залученням позабюджетних коштів, які надходять у результаті власної діяльності ...
 • Бєляєва, Л. А.; Bieliaieva, L. A. (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 256-258, 2016)
  Наголошено, що значна кількість різних нюансів у законодавстві щодо оподаткування дивідендів, ускладнює нарахування податків і приводить до помилок як неумисних, так і з метою ухилення від оподаткування і що в подальшому ...
 • Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185; Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 276-278, 2016)
  Зауважено, що в Україні досить поширені схеми мінімізації податкового навантаження, що призводить до значного зменшення надходжень до бюджетів різних рівнів. Окремі керівники зі значним розміром чистого прибутку платять ...
 • Сенчук, І. І.; Senchyk, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0025-8143 (Правові виклики сучасності: матеріали Круг. столу ( м. Харків, 20 груд. 2022 р.). – Харків, 2022. – С. 31-34, 2022)
  Визначено, що податкове законодавство є доволі складним та неоднозначним, законодавець все ж таки надав змогу платникам земельного податку отримати таку необхідну їм пільгу. Додає підстав відчувати себе дещо захищеними ...
 • Braichenko, S.; Dzholos, S.; Kolisnyk, A.; Koshulko, O.; Varunts, L. D.; Варунц, Л. Д.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0024-385X (SHS Web of Conferences. - 2021. - Vol. 100. - P. 1-8, 2021)
  Досліджено правове забезпечення безготівкових розрахунків у господарській діяльності. Проведено комплексний аналіз тенденцій правового регулювання безготівкового обороту. Надано деякі рекомендації щодо удосконалення ...
 • Сиромятнікова, М. С.; Syromiatnikova, M. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3861-1400 (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2022. - Вип. 4. - С. 144-149, 2022)
  Репрезентовано всебічний аналіз підходів до розуміння сутності категорії «податковий компроміс». Наголошено, що у сучасній юриспруденції відсутні єдині підходи до розуміння терміну «податковий компроміс», однак цьому явищу ...
 • Савченко, С. В.; Savchenko, S. V. (Юридична наука. - 2020. - № 1 (103). - С. 237-243, 2020)
  Надано характеристику додатковим елементам обов’язкових платежів, що пов’язані з отриманням спадщини та дарунків, серед яких названо: податкові пільги, а також розстрочки або відстрочки при сплаті досліджуваних платежів. ...
 • Савченко, С. В.; Savchenko, S. V. (Юридична наука. - 2020. - № 2 (104). - С. 310-317, 2020)
  Надано характеристику механізму сплати платежів, що пов’язані з отриманням спадщини та дарунків. Обґрунтовано, що основною проблемою сплати податку на дохід, отриманий спадкоємцем (обдарованим), є визначення вартості ...
 • Денисов, А. І.; Denysov, A. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6256-0172 (Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Юридичні науки. - 2020. - № 5(27). - С. 9-14, 2020)
  Досліджено основні концептуальні підходи до визначення феноменів державної політики в цілому та державної інноваційної політики. Наголошено на необхідність внесення змін до вітчизняного законодавства у сфері регулювання ...
 • Денисов, А. І.; Denysov, A. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6256-0172 (Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Юридичні науки. - 2020. - № 6(28). - С. 7-12, 2020)
  Визначено на основі вітчизняного та закордонного досвіду перспективні моделі спеціальних податкових режимів для окремих іноземних суб’єктів, що здійснюють інноваційне інвестування. Досліджено фінансово-правові механізми ...
 • Павленко, Н. В.; Pavlenko, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7460-7380 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 160-162, 2022)
  Зазначено, що війна зруйнувала значну частину української економіки, і для її швидкого відновлення потрібно створювати сприятливі умови вже зараз, не чекаючи закінчення бойових дій. Сьогодні Україна має історичний шанс ...
 • Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 157-158, 2022)
  Наголошено, що сучасні інструменти ФінТех, що використовуються на ринку фінансових послуг спрошують як їх отримання, так і ризики фінансової стійкості та надійності. Для забезпечення фінансової безпеки в системі національної ...
 • Шулатова, І. С.; Shulatova, I. S. (Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р). – Харків, 2016. – С. 385-396, 2016)
  Державну фіскальну службу України на всіх етапах її існування керівництво держави не обійшло численними стратегічними та реформаторськими заходами з пошуку нових шляхів удосконалення її діяльності.
 • Чорна, А. М.; Chorna, A. M.; Аністратенко, В. М.; Anistratenko, V. M. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 трав. 2015 р.). – Харків : ХНУВС, 2015. – С. 235-237, 2015)
  Запропоновано напрями акцизного оподаткування, які призведуть до формування прозорого і стабільного правового поля діяльності платників цього платежу, сприятимуть становленню справедливого конкурентного середовища та, ...
 • Чорна, А. М.; Chorna, A. M.; Лишенко, Е. Ю.; Lyshenko, E. Yu. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 трав. 2015 р.). – Харків : ХНУВС, 2015. – С. 238-242, 2015)
  Досліджено проблему оподаткування нерухомості. Новими змінами до Податкового кодексу України встановлено, що оподаткуванню підлягає загальна площа об’єкта нерухомості (як житлової, так і нежитлової). Платниками податку на ...
 • Чорна, А. М.; Chorna, A. M. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 17 трав. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 191-193, 2016)
  Зазначено, що організаційна структура Державної фіскальної служби України – це сукупність її структурних, розташованих за певними принципами елементів (підрозділів, структурних одиниць), а також їх взаємозв`язків між ...

View more