KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Економіка. Економічні науки. Економічна безпека (Economics. Economic Security)

Економіка. Економічні науки. Економічна безпека (Economics. Economic Security)

Recent Submissions

 • Sievidova, I. O.; Сєвідова, І. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3703-4610; Pakhucha, E.; Chumak, V. V.; Чумак, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6171-2250; Shovkun, L.; Novikov, A.; Zakharov, I.; Skrypnyk, O. (European Journal of Sustainable Development. - 2021. - Vol. 10, N. 3. - P. 231-252, 2021)
  Встановлено, що для ефективного функціонування та забезпечення високого рівня конкурентоспроможності агроформуванням необхідно якісно освоювати всі складові елементи ресурсу потенціалу суб'єкта господарювання. Запропоновано ...
 • Sievidova, I. O.; Сєвідова, І. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3703-4610; Tkachenko, S. O.; Ткаченко, С. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185 (Norwegian Journal of development of the International Science. - 2022. - № 85 - P. 20-22, 2022)
  Розглянуто детермінанти формування соціально-економічної безпеки як невід’ємної складової національної безпеки. Проаналізовано безпеку держави. Нового значення набуває сфера аналітичного забезпечення управління економічною ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 32-33, 2022)
  Відзначено, що враховуючи вимоги обмеження прав людини та наявні загрози економіки, що склалися в наслідок війни і які мають вплив на подальший економічний розвиток держави, доцільно економічну безпеку розглядати з позицій ...
 • Воскобойніков, В. В.; Voskoboinikov, V. V. (Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 27-29, 2022)
  Наголошено на важливості створення умов для реалізації представниками бізнесу свого підприємницького потенціалу, що набуває особливої значущості під час дії воєнного стану по всій території держави, оскільки це дозволить ...
 • Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 196-197, 2022)
  Відзначено, що політика фінансової стабілізації безпосередньо позначається на фінансовій безпеці країни. Фінансовий стан як економічний категорія — є комплексним поняттям, економічний зміст якого випливає з наявності й ...
 • Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350; Шимко, А. О.; Shymko, A. O. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 183-184, 2022)
  Підкреслено, що без ефективної економіки неможлива перемога у війні, про що постійно наголошує уряд, який вжив низку заходів щодо підтримки бізнесу, в тому числі зменшення податкового тиску та запровадження численних програм ...
 • Sazanova, L. S.; Сазанова, Л. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 177-179, 2022)
  Розглянуто підходи до визначення поняття «економічна безпека» та стратегію економічної безпеки Сполучених Штатів Америки. Визначено, що стан економічної безпеки держави характеризує рівень економіки країни, наявність та ...
 • Petchenko, M. V.; Петченко, М. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1104-5717; Paskal, K. L.; Паскаль, К. Л.; Hridina, M. Yu.; Грідіна, М. Ю. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 168-169, 2022)
  Розглянуто моделі ендогенного економічного зростання та їх актуальність на сучасному етапі розвитку економіки країни. Досліджено різноманітність ендогенних факторів в моделях ендогенного економічного зростання та процес ...
 • Petchenko, M. V.; Петченко, М. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1104-5717; Bilichenko, A. V.; Біліченко, А. В. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 166-168, 2022)
  Розкрито важливість інноваційних процесів на всіх рівнях економіки. Окреслені завдання інноваційного розвитку, що зводяться до стимулювання системного розвитку високо- та середньотехнологічних виробництв, забезпечення ...
 • Павленко, Н. В.; Pavlenko, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7460-7380; Собко, О. О.; Sobko, O. O. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 163-164, 2022)
  Стверджено, що сучасна українська модель корпоративного управління не сприяє залученню інвестицій та не відповідає потребам економічного зростання. В той же час, вона є раціональною в умовах слабкої захищеності прав ...
 • Павленко, Н. В.; Pavlenko, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7460-7380; Кобилінська, С. Ю.; Kobylinska, S. Yu. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 162-163, 2022)
  Проведено аналіз стану відтворення трудових ресурсів у сільському господарстві, виділено декілька проблем, що виникли у цій сфері. Зазначено заходи, які сприятимуть відновленню кількості та якості робочої сили, що зайнята ...
 • Кирєєва, І. В.; Kyrieieva, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5447-4314 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 155-156, 2022)
  Відзначено, що екологізація економіки може розглядатися як процес переоцінки ролі використання природних ресурсів в ролі засобу виготовлення матеріальних цінностей та задоволення інших, насамперед підприємницьких інтересів ...
 • Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 144-145, 2022)
  Підкреслено, що цифрова трансформація економіки України - сучасна реальність, розвиток якої спирається на ряд факторів, впровадження яких забезпечує її сталий розвиток, а саме імплементацію чинного законодавства щодо ...
 • Skuratovych, I.; Lytvyn, N.; Panova, I. V.; Панова, І. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4325-5428; Ovcharenko, Ie.; Hryhorevska, O. (Entrepreneurship and Sustainability Issues. – 2021. – Vol. 8, № 4. – P. 742-756, 2021)
  В Україні малий бізнес ще не став основою національної економіки та важливим чинником соціального економічний розвиток. До негативних тенденцій у діяльності малого підприємництва в Україні можна віднести зменшення кількості ...
 • Леонова, О. О.; Leonova, O. O. (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 17 трав. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 104-108, 2016)
  Запропоновано методи, які дозволяють обробку інформації та винесення рішення щодо необхідності перевірок автоматизувати, тим самим зробити їх об’єктивними. Розглянуто заходи, які зроблять невигідним роботу підприємств у ...
 • Bryhinets, O.; Shapoval, R.; Bakhaieva, A. S.; Бахаєва, А. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6498-2213; Pchelin, V. B.; Пчелін, В. Б.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; Fomenko, A. (Entrepreneurship and Sustainability Issues. – 2021. – Vol. 8, Num. 3 (March). – P. 471-486, 2021)
  Розглянуто проблеми інтелектуальної власності як складову інтелектуальної безпеки в системі національної безпеки країни. Проведено статистичний аналіз реєстрації об’єктів інтелектуальної власності в Україні за 2015-2019 ...
 • Onyshchenko, O.; Yudenko, Ye. V.; Юденко, Є. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5122-726X; Levytska, I.; Rarok, O.; Pokotylska, N.; Korbutiak, A. (Independent journal of management & production. – 2020. – Vol. 11, № 9. – P. 2250-2274, 2020)
  Мета дослідження – розкрити логістичну складову сталого розвитку регіонів в контексті реформи децентралізації в Україні. Показано роль логістики у забезпеченні збалансованого розвитку регіонів та об’єднаних територіальних ...
 • Молдованов, Д. В.; Moldovanov, D. V. (Південноукраїнський правничий часопис. - 2019. - № 3. - С. 180-183, 2019)
  Проаналізовано перспективи створення і діяльності комплексів альтернативної енергетики, які б мали можливість повноцінно забезпечити потребу України в енергоресурсах. Досліджено теоретичні та практичні проблеми, з якими ...
 • Moldovanov, D. V.; Молдованов, Д. В. (Visegrad journal on human rights. – 2019. – № 5 (Vol. 2). – P. 119-124, 2019)
  Розглянуто залежність енергетичної безпеки від національної безпеки України та навпаки. Надано авторські визначення ряду понять, які доповнять теоретичні бази та можуть слугувати альтернативою до законодавчих визначень. ...
 • Сінчук, О. М.; Sinchuk, O. M.; Бойко, С. М.; Boiko, S. M.; Некрасов, А. В.; Nekrasov, A. V.; Ножнова, М. О.; Nozhnova, M. O.; Федь, М. М.; Fed, M. M. (Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Сер.: Технічні науки. – 2020. – Т. 31 (70), № 3, ч. 1. - С. 153-157, 2020)
  Відзначено, що на гірничорудних підприємствах актуальним і можливим є впровадження в загальну структуру систем електроживлення вітроенергетичних станцій. Водночас з метою достатньо енергоефективного використання систем ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds