KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Економіка. Економічні науки. Економічна безпека (Economics. Economic Security)

Економіка. Економічні науки. Економічна безпека (Economics. Economic Security)

Recent Submissions

 • Бутенко, В. М.; Butenko, V. M. (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 258-260, 2016)
  Визначено організаційно-економічний механізм формування біоекономіка як сукупність основних форм, методів, важелів управління процесом розвитку біоекономіки за допомогою використання економічних законів, спрямованих на ...
 • Васенко, В. К.; Vasenko, V. K. (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 261-263, 2016)
  Зазначено, що сучасний мікроекономічний аналіз, побудований на інноваційних підходах, дає можливість своєчасно виявити на мікрорівні загрозу банкрутства та застерегти суб’єктів підприємницької діяльності від втрати ...
 • Дядін, А. С.; Diadin, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2277-2795 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 266-268, 2016)
  Підкреслено, що цінове стимулювання продажів для підприємств торгівлі є засобом збільшення обсягів продажу товарів вирішальним спонукальним мотивом до покупки більш великої його партії, притягнення до товару покупців, ...
 • Ковальов, Є. В.; Kovalov, Ye. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8761-1071 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 269-271, 2016)
  Зазначено, що економічне становище України на цей час неоднозначне. Соціально-економічні показники сучасної України визначають граничні умови економічної безпеки, коли країна може без вороття загубити свій шанс увійти ...
 • Сапич, В. І.; Sapych, V. I.; ORCID:https://orcid.org/0000-0002-8192-9692; Сапич, Н. М.; Sapych, N. M. (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 273-276, 2016)
  Розглянуто чинники стабілізації курсу гривні у контексті їх поділу на макроекономічні та інституційно-правові. Наголошено, що для стабілізації валютного курсу гривні необхідно розробити державну цільову програму, яка б ...
 • Лук'янихін, В. О.; Lukianykhin, V. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7436-6836; Лук'янихіна, О. А.; Lukianykhina, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0326-9983; Сороколіт, Я. В.; Sorokolit, Ya. V. (Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка. – 2020. – № 2. – С. 79-89, 2020)
  Досліджено та узагальнено підходи вчених до визначення поняття «управління кадрами», сформовано авторське визначення, як комплекс взаємозв’язаних методів, принципів та форм організаційного механізму з формування, ...
 • Rybalchenko, S.; Рибальченко, С.; Lukianykhina, O. A.; Лук'янихіна, О. А.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0326-9983; Alamanova, Ch.; Аламанова, Ч.; Saienko, V.; Саєнко, В.; Sunduk, T.; Сундук, Т. (Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. – 2022. – Т. 5 (46). – С. 29-39, 2022)
  Досліджено стан сучасного банківського сектора та вплив російсько-української війни на нього. Визначено базові концепції механізму реалізації антикризового менеджменту під час кризових економічних явищ. Приділено увагу ...
 • Лук'янихін, В. О.; Lukianykhin, V. O.; Лук'янихіна, О. А.; Lukianykhina, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0326-9983; Андрєєв, А. Ю.; Andrieiev, A. Yu.; Діденко, М. І.; Didenko, M. I. (Інвестиції : практика та досвід. - 2022. - № 24. - С. 58-64, 2022)
  Уточнено ключові особливості міграційних викликів на Європейському ринку праці в умовах війни. Констатовано, що в умовах військової напруженості та ускладненої гуманітарної ситуації формуються чисельні міграційні виклики, ...
 • Маковоз, О. С.; Makovoz, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8728-1500 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 289-291, 2016)
  Підкреслено, що оцінку конкурентоспроможності підприємства сьогодні необхідно здійснювати не виключно в рамках груп підприємств, які належать до однієї галузі або випускають аналогічні продукти (послуги). Найбільш повно ...
 • Kolesnik, T. V.; Колєснік, Т. В.; Kostiuchenko, O. Ie.; Костюченко, О. Є.; Krasytska, L. V.; Красицька, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9187-4445 (Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. – 2018. – Т. 4 (27). – С. 476-484, 2018)
  Розглянуто взаємозв’язок ефективності виробництва та участі працівників у розподілі прибутку підприємства. Обґрунтовано, що участь працівників у розподілі чистого прибутку роботодавця повинна стати невід’ємною частиною ...
 • Mlaabdal, S.; Chygryn, O.; Kwilinski, A.; Muzychuk, O. M.; Музичук, О. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504; Akimov, O. (Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 36th International Business Information Management Association (IBIMA) ( Granada, Spain , 4-5 November, 2020). - Spain, 2020. - P. 8102-8114, 2020)
  Досліджено наукові підходи до впливу коливань цін на нафту на економічне зростання країн-експортерів та надано оцінку взаємодії економічного зростання національної економіки та факторів нафтової промисловості. Для ...
 • Petchenko, M. V.; Петченко, М. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1104-5717; Fomina, T.; Фоміна, Т.; Balaziuk, O.; Балазюк, О.; Smirnova, N.; Смірнова, Н.; Luhova, O.; Лугова, О. (Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. – 2023. – Т. 1 (48). – С. 105-113, 2023)
  Проаналізовано нинішні тенденції запровадження диджиталізації в бухгалтерський облік в Україні. Визначено найпопулярніші інформаційні технології, що використовуються у світовій практиці, і програмне забезпечення, яким ...
 • Khomiak, N.; Хомяк, Н.; Petchenko, M. V.; Петченко, М. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1104-5717; Yarmoliuk, O.; Ярмолюк, О.; Viter, S.; Вітер, С.; Dmytrenko, O.; Дмитренко, О. (Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. – 2022. – Т. 6 (47). – С. 88-98, 2022)
  Досліджено існуючі проблеми бухгалтерського фінансового обліку, а також окреслено нові виклики сучасності, що несуть і загрози, і можливості. Зазначено, що частина існуючих проблем бухгалтерського фінансового обліку має ...
 • Zhornokui, Yu. M.; Жорнокуй, Ю. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062; Doroshenko, L.; Дорошенко, Л.; Ruban, O.; Рубан, О.; Tymoshenko, D. V.; Тимошенко, Д. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7008-7007 (Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. – 2021. – Т. 4 (39). – С. 362-367, 2021)
  Досліджено сутність і специфіка венчурного інвестування інноваційної діяльності як різновиду підприємницької діяльності. Наголошено, що венчурне інвестування інноваційної діяльності є видом підприємництва, заснованим на ...
 • Ковальов, Є. В.; Kovalov, Ye. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8761-1071 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 401-404, 2016)
  Зазначено, що тільки системний підхід у застосуванні економічних, організаційних та правових заходів у змозі ефективно сприяти суттєвому зниженню економічної злочинності та зміцненню економічної безпеки України.
 • Петрова, І. А.; Petrova, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1652-6715 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 404-408, 2016)
  Наголошено, що економічні методи стимулювання збуту застосовуються до всіх видів збутової діяльності. Вони служать доповненням до рекламних заходів і персонального продажу виробів. За допомогою різного роду с ...
 • Садиков, М. А.; Sadykov, M. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1249-2359; Воронкова, А. А.; Voronkova, A. A.; Коломієць, Н. О.; Kolomiiets, N. O. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 408-410, 2016)
  Розглянуто питання соціально-економічного розвитку району, самофінансування програм розвитку місцевості. Головною метою програми економічного і соціального розвитку міста є підвищення життєвого рівня населення шляхо ...
 • Бортник, С. М.; Bortnik, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5281-6007 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 410-412, 2016)
  Зазначено, що економічна безпека відображає здатність організації забезпечувати її ефективне функціонування, використання наявних ресурсів для виконання поточних завдань і забезпечення подальшого розвитку. ...
 • Ларіна, Т. Ф.; Larina, T. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3149-8430 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 422-424, 2016)
  Наголошено, що модернізація агропромислового виробництва України повинна проходити в різних площинах і відбиватися в корегуванні пропорцій між факторами виробництва, що передбачає проведення погоджених і вз ...
 • Павленко, Н. В.; Pavlenko, N. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7460-7380 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 428-430, 2016)
  Підкреслено, що не варто відкладати реформи, чекаючи відкриття вільного ринку землі. Формування чіткої системи реєстрації та захисту прав власності, а також довгострокова оренда, наділена обігоздатністю, цілком зд ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds