Психологія (Рsychology)

Recent Submissions

 • Рог, П. О.; Roh, P. O. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 203-204, 2023)
  Підкреслено, що найбільш поширеним та дієвим засобом боротьби з девіантною поведінкою є соціальна профілактика, яка виступає як засіб попередження негативних проявів девіантної поведінки, та орієнтуватися не на заборону ...
 • Зінченко, Д. А.; Zinchenko, D. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8089-0511 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 196-197, 2023)
  Зазначено, що війна залишає свої автографи на тілах та в пам’яті всього людства. Якщо на фізичні травми ми звертаємо багато уваги, то про ментальне здоров’я часто забуваємо. Діти, які перебували на території активних ...
 • Солохіна, Л. О.; Solokhina, L. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4302-9914; Сухов, Д. О.; Sukhov, D. O. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 194-196, 2023)
  Розглянуто булінг як соціальне явище. Наголошено, що булінг, або ж цькування, є одним з різновидів як психологічного, так і фізичного насильства над людиною зі сторони конкретної особи або групи осіб, які виконують свої ...
 • Бондзик, Д. М.; Bondzyk, D. M.; ОRCID: https://orcid.org/0000-0002-6462-6585 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 192-194, 2023)
  Розглянуто суб’єкти профілактики правопорушень. Показано психологічний інструментарій профілактичної діяльності працівників ювенальної превенції. Конкретизовано методи проведення профілактичних заходів.
 • Моргунов, О. А.; Morgunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 184-186, 2023)
  Окреслено ознаки і характеристики молодіжних субкультурних угрупувань. Проаналізовано мотивацію вступу підлітків у субкультурні об’єднання: соціально-педагогічну занедбаність; складні життєві обставини в сім’ї; брак ...
 • Мурза, Ю. Ю.; Murza, Yu. Yu. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 177-179, 2023)
  Розглянуто особливості формування правової культури особистості правоохоронця. Описано структуру правової культури особистості правоохоронця. Зазначено, що для успішного виконання професійної діяльності особистість ...
 • Бутенко, М. В.; Butenko, M. V. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 176-177, 2023)
  Розглянуто фактори впливу на формування особистості працівника поліції. Зазначено необхідність постійного усестороннього розвитку, самовдосконалення, підвищення інтелектуального та культурного рівня поліцейського. Визначено ...
 • Пономаренко, О. А.; Ponomarenko, O. A. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 158-160, 2023)
  Розглянуто психоемоційні стани, які виникають внаслідок стресу, зокрема, нервово-психічної напруги. Визначено можливості подолання цього стану. Підкреслено, що при хронічних стресах, що є результатом умов життя, людині ...
 • Матвієнко, А. А.; Matviienko, A. A. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 157-158, 2023)
  Зазначено, що регулярні перевантаження на службі та відповідальність за свої рішення особливо зараз, під час військової агресії, призводить до наявності у працівників високого рівня нервово-психічної напруги. Розглянуто ...
 • Лян, Є. С.; Lian, Ye. S. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 155-156, 2023)
  Визначено значення емоційного вигорання, зокрема в роботі поліцейських. Розглянуто особливості гендерних проявів емоційного вигорання у поліцейських. Встановлено, що необхідність обмеження проявів емоцій та експресивності ...
 • Крівуля, В. Є.; Krivulia, V. Ye. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 153-155, 2023)
  Розглянуто ефективність використання групових методів психотерапії для психологічної допомоги, корекції та реабілітації правоохоронців, які брали участь в бойових діях. Наголошено, що для багатьох випадків роботи з ...
 • Іванченко, О. М.; Ivanchenko, O. M. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 150-151, 2023)
  Визначено, що в умовах екстремальних ситуацій особистість змушена продовжувати активну роботу з наслідками екстремальних подій. Важливу роль для особистості поліцейського має розвинена та сформована стресостійкість. ...
 • Медведєва, О. В.; Medvedieva, O. V.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-4445-7355 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 145-147, 2023)
  Розкрито інноваційний потенціал використання методу дебрифінгу у підтримці психологічного здоров’я та постстресовому відновленні працівників поліції в контексті впливу стрес-факторів війни. Окреслено зміст, завдання й ...
 • Макарова, О. П.; Makarova, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5480-5942 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 143-144, 2023)
  Наголошено, що Brainspotting (BSP)- це новий психотерапевтичний підхід, заснований на припущенні, що поле зору можна використовувати для визначення такого положення очей, яке було б пов’язане з внутрішніми нервовими та ...
 • Лозова, С. М.; Lozova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-3331; Самойлова, О. Ф.; Samoilova, O. F. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 141-142, 2023)
  Розглянуто специфіку професійної діяльності судового експерта, причини формування негативних психоемоційних станів. Проаналізовано вимоги і принципи роботи судового експерта, які дають підвищене навантаження на психоемоційний ...
 • Резнік, К. О.; Reznik, K. O. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 121-123, 2023)
  Визначено психологічну розумність як ступінь доступності людині її внутрішнього досвіду, зміст переживань, наскільки людина знаходиться в контакті із власним психічним змістом, наскільки він є для неї цікавим, емоційно ...
 • Олексин, М. О.; Oleksyn, M. O. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 119-121, 2023)
  Представлено психологічну ресурсність особистості як здатність людини актуалізувати власні психологічні ресурси з метою саморозвитку, саморозкриття у взаєминах та надання підтримки іншим. Психологічна ресурсність працівника ...
 • Максимова, К. В.; Maksymova, K. V. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 118-119, 2023)
  Розглянуто методи, що використовуються в оперативно-розшуковій психології. Визначено основні напрямки досліджень в цій області, а також детально проаналізовано метод профілювання злочинців, метод криміналістичної психології, ...
 • Скляр, О. С.; Skliar, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6179-3329 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 114-116, 2023)
  Розглянуто психологічну структуру професійної діяльності слідчих. Виокремлено і схарактеризовано пошуково-пізнавальну, реконструктивну, комунікативну, організаторську, засвідчувальну та соціальну складові професійної ...
 • Ларіонова, І. Т.; Larionova, I. T.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7006-6476 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 105-107, 2023)
  Висвітлено результати емпіричного дослідження особистості дрібних корупціонерів, які проходять службу в системі МВС України. Надано психологічну характеристику трьох типів корупціонерів: «насильницький або інтолерантний», ...

View more