KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Соціологія. Соціальна робота (Sociology. Social Work)

Соціологія. Соціальна робота (Sociology. Social Work)

Recent Submissions

 • Шелкошвеєв, І. В.; Shelkoshveiev, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3171-1078 (Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 329-330, 2016)
  Волонтерську діяльність розглянуто як соціальний рух, як громадську спільноту, суб’єкт соціальної роботи. Освітлено основні напрямки та критерії діяльності волонтерів, визначено соціальні функції волонтерства.
 • Головко, О. В.; Golovko, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8137-5944 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 207-210, 2022)
  Проаналізовано соціологічну спадщину П.О. Сорокіна щодо уявлень про війну і мир. У своїх дослідженнях Питирим Сорокін пройшов шлях від аналізу сутності воєн, їх місця у суспільному розвитку до науки про альтруїзм, формування ...
 • Бобро, Н. В.; Bobro, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8350-3695 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 36-38, 2022)
  Розглянуто питання щодо безпеки громадян на території їх проживання. Окреслено перелік найбільш проблемних питань, які непокоять мешканців Харківщини. Наголошено, що для створення безпечного середовища основним суб’єктам ...
 • Polovnikov, V.; Половников, В.; Khalymon, S.; Халимон, С.; Komziuk, A. T.; Комзюк, А. Т.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241; Kopanchuk, V.; Копанчук, В. (Amazonia Investiga. – 2020. – Vol. 9, Issue 29(May). – P. 395-406, 2020)
  Представлено аналіз результатів опитування офіцерів Державної прикордонної служби України (ДПСУ), яке було проведено з метою вивчення сучасного стану вирішення соціально важливих для військовослужбовців ДПСУ питань, ...
 • Burlaka, V. V.; Бурлака, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5202-9134; Serdiuk, O. O.; Сердюк, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; Hong, Jun Sung; O’Donnell, Lisa A.; Максименко, С. Д.; Maksymenko, S. D.; Панок, В. Г.; Panok, V. H.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1421-0554; Даниленко, Г. М.; Danylenko, H. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7086-2720; Linskyi, I. V.; Лінський, І. В.; Sokurenko, V. V.; Сокуренко, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; Churakova, Iu.; Ilchyshyn, N. (Societies. – 2022. – Vol. 12, Issue 5. – Art. 144, 2022)
  У дослідженні обговорюються культурні та гендерні аспекти соціалізації дитини в контексті асоціальних і просоціальних друзів, а також розвиток проблем інтерналізованої поведінки.
 • Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України; Державна установа «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України»; Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України»; Харківський національний університет внутрішніх справ; Школа соціальної роботи Університету Вейна; Максименко, С. Д.; Maksymenko, S. D.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3592-4196; Кокун, О. М.; Kokun, O. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1793-8540; Панок, В. Г.; Panok, V. H.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1421- 0554; Даниленко, Г. М.; Danylenko, H. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7086-2720; Лінський, І. В.; Linskyi, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6129-9315; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5202-9134; Щербакова, О. О.; Shcherbakova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9169-5471; Лунченко, Н. В.; Lunchenko, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4926-7115 (Київ – Харків: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2022. – 77 с., 2022)
  Методичні рекомендації з використання комплексу адаптованих для України міжнародних стандартизованих інструментів психодіагностики девіантної поведінки, скринінгу психічних та поведінкових розладів, депресії та тривожності, ...
 • Галкіна, О. М.; Halkina, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9095-9463 (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 59-62, 2018)
  Проведено моніторингове дослідження розповсюдження наркотиків та інших форм залежності серед молоді м. Харкова «Молодь та наркотики», зроблено деякі висновки про ставлення молоді до споживачів наркотиків, а також безпосередньо ...
 • Мохорєва, О. М.; Mokhorieva, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9420-2847; Горошко, М. О.; Horoshko, M. O. (Особистість, суспільство, війна : тези доп. учасників міжнар. психол. форуму (м. Харків, 15 квіт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 79-81, 2022)
  В даний час феномен волонтерства все частіше стає об’єктом дослідження в різних галузях наукового пізнання. Добровільна діяльність і особливості її впливу на розвиток особистості, а також детермінуючі цю діяльність фактори ...
 • Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Нечітайло, І. С.; Nechitailo, I. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0656-0370 (Особистість, суспільство, війна : тези доп. учасників міжнар. психол. форуму (м. Харків, 15 квіт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 43-46, 2022)
  Аналізуються результати соціологічного опитування щодо змін в українському суспільстві, що відбудуться після війни.
 • Гуцал, Н. С.; Hutsal, N. S.; Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004 (Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 25 квіт. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 173-176, 2019)
  Надано результати соціологічного дослідження поведінки на ринку праці випускників-бакалаврів гуманітарної спеціалізації. Вказано головні проблеми, що очікують їх при пошуку роботи, наведено особистісні фактори, що позитивно ...
 • Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5202-9134; Виглазова, О. В.; Vyhlazova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9169-0964; Григорян, А. З.; Hryhorian, A. Z.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8388-3774; Гук, Г. В.; Guk, G. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2218-3314; Єфименко, С. О.; Yefimenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9791-2556; Засєда, Ю. І.; Zasieda, Yu. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7307-3591; Казаков, В. Є.; Kazakov, V. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0910-9315; Каніщев, А. В.; Kanishchev, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5075-7712; Кругляченко, О. Д.; Kruhliachenko, O. D.; Курило, В. О.; Kurilo, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6579-8306; Мосейко, О. В.; Moseiko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9408-2227; Сафонов, Д. М.; Safonov, D. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3654-5622; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; Столяренко, А. М.; Stolyarenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0753-7367; Ткач, Б. М.; Tkach, B. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0895-7192; Чугунов, В. В.; Chugunov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9255-6465; Юрченко, О. Ю.; Yurchenko, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3586-5077; Харківський національний університет внутрішніх справ; Запорізький державний медичний університет; Університет Вейна; Мічиганський Університет (Харків : ХНУВС, 2022. – 272 с., 2022)
  Курс "Інструменти Вимірювання Залежностей" (Measurement of Substance Use and Abuse) розроблений для ознайомлення з широким спектром інструментів вимірювання залежної поведінки, методів їх конструювання і принципів ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 167 - 171., 2020)
  У контексті аналізу соціального здоров’я суспільства подано статистичні матеріали щодо стану злочинності у Харківській області у 2019 р. Увагу акцентовано на питаннях злочинності дітей та діяльності поліції щодо охорони ...
 • Саппа, М. М.; Sappa, M. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2242-1004 (Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 453-455, 2020)
  Зазначено, що в Україні край необхідною стає розробка на грунті теорії поколінь концепції педагогічної взаємодії з молоддю покоління Z, проведення наукових досліджень з виявлення її психологічних та соціологічних особливостей, ...
 • Burlaka, V. V.; Hong, Jun Sung; Serdiuk, O. O.; Сердюк, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; Krupelnytska, L.; Paschenko, S.; Darvishov, N.; Churakova, Iu. (International Journal of Mental Health and Addiction. – 2021. – № 19 (6). – Р. 2392-2406, 2021)
  Рання дорослість є критичним періодом життя, пов'язаним із підвищеним ризиком самогубства. У цьому дослідженні використовувалася вибірка студентів із десяти українських державних університетів (N = 1005). Учасникам було ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Харківська обласна державна адміністрація; Департамент оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами; Соціологічна асоціація України; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; Щербакова, І. В.; Shcherbakova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4779-1052; Бобро, Н. В.; Bobro, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8350-3695; ; ; ; ; Марковська, Г. О.; Markovska, A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0547-4067; Тріверді-Бейтман, Німа; Танкебе, Джастіс (Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2021. – 184 с., 2021)
  Презентовано результати досліджень громадської думки мешканців Харкова та Харківської області щодо публічної безпеки й довіри до правоохоронних органів, здійснених Харківським національним університетом внутрішніх справ ...
 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5202-9134; Даниленко, Г. М.; Danylenko, A. V.; Бобро, Н. В.; Bobro, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8350-3695; Базима, Б. О.; Bazyma, B. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1005-1920; Щербакова, І. В.; Shcherbakova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4779-1052 (Харків : ХНУВС, 2021. – 92 с., 2021)
  Подано результати соціологічного моніторингу розповсюдження залежної поведінки серед молоді м. Харків «Молодь та наркотики», який проводиться з 1995 року Харківським національним університетом внутрішніх справ спільно ...
 • Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956 (Психічне здоров’я особистості у кризовому суспільстві : зб. тез VІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 22 жовт. 2021 р.). – Львів, 2021. – С. 325-328, 2021)
  Розглянуто позитивне соціальне сприйняття поліції як складову національної безпеки держави. Защначено, що для поліції громадську думку офіційно визнано одним з основних критеріїв діяльності, а прийняття грамотних управлінських ...
 • Горбачова, О. В.; Gorbachova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6296-736X; Горбачева, О. В. (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012)
  Дисертацію присвячено теоретико-соціологічній інтерпретації феномена ксенофобії, а також розробці методологічних основ технологізації діяльності ОВС України у сфері протидії проявам ксенофобії. Проаналізовано основні ...
 • Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України; Державна установа «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України»; Державна установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України»; Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Школа соціальної роботи Університету Вейна; Максименко, С. Д.; Maksymenko, S. D.; Кокун, О. М.; Kokun, O. M.; Панок, В. Г.; Panok, V. H.; Даниленко, Г. М.; Danylenko, H. M.; Лінський, І. В.; Linskyi, I. V.; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5202-9134; Щербакова, О. О.; Shcherbakova, O. O.; Лунченко, Н. В.; Lunchenko, N. V. (Київ-Харків : Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2021. – 72 с., 2021)
  Методичні рекомендації з використання комплексу адаптованих для України міжнародних стандартизованих інструментів психодіагностики девіантної поведінки, скринінгу психічних та поведінкових розладів, депресії та тривожності, ...
 • Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; Марковська, Г. О.; Markovska, H. O. (Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. наук. пр. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 54-56, 2021)
  Представлено дані щорічного опитування «Безпека та довіра» 2020 року щодо очікувань громадян від правоохоронних органів та професійних якостей правоохоронців, які повинні формуватися у процесі їх підготовки.

View more