KhNUIAIR(Institutional Repository of KhNUIA) ISSN 2524-0501

Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ

Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ

 

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ / Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 1995. - Виходить щоквартально. - ISSN 1999-5717.

Колекції в цьому фонді:

Останні додані

 • Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2022)
  Статті збірника висвітлюють широке коло актуальних проблем держави і права, боротьби зі злочинністю та охорони правопорядку, адміністративного права і процесу, фінансового, інформаційного, цивільного, господарського, ...
 • Макаренко, В. C.; Makarenko, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3310-0684 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 4 (99). – С. 311-322, 2022)
  Досліджено загальні засади протидії корупції в Чеській Республіці. Визначено часові періоди розвитку Чехії на шляху до подолання корупції. Надано визначення корупції в Україні та Чехії. З’ясовано місце Чехії та України ...
 • Репчонок, А. Ю.; Repchonok, A. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 4 (99). – С. 302-310, 2022)
  Здійснено аналіз наукових підходів і положень кримінального процесуального законодавства щодо визначення сутності, ознак і структури доказування у кримінальних провадженнях, зокрема про злочини у сфері економіки. ...
 • Пензєва, К. М.; Penzieva, К. М.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2526-0218 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 4 (99). – С. 292-301, 2022)
  Визначено і розкрито характерні ознаки особи злочинця як елемента криміналістичної характеристики заподіяння необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження. Проаналізовано криміналістично значущі ознаки, ...
 • Нечаєва, І. О.; Nechaieva, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8354-7594 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 4 (99). – С. 283-291, 2022)
  Досліджено генезис механізму збирання доказів у кримінальному провадженні, законодавче закріплення в нормах міжнародного законодавства, адаптацію до Конституції України, національного процесу законодавства щодо забезпечення ...
 • Конюшенко, Я. Ю.; Koniushenko, Ya. Yu.; Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2415-7235 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – №4 (99). – С. 272-282, 2022)
  Зазначено, що завдання кримінального провадження знаходять свій вияв як у захисті прав і свобод людини, так і притягненні винних осіб до кримінальної відповідальності. Остатнє досягається шляхом збирання доказів під час ...
 • Грібов, М. Л.; Hribov, M. L.; Шендрик, В. В.; Shendryk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8967-7223 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – №4 (99). – С. 250-260, 2022)
  Досліджено питання використання завідомо неправдивих відомостей учасниками кримінального провадження. Вивчено практику використання завідомо неправдивих відомостей представниками сторони захисту і свідками з метою ...
 • Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Лук’яненко, Ю. В.; Lukianenko, Yu. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 4 (99). – С. 234-249, 2022)
  Досліджено законодавство щодо протидії та запобігання домашньому насильству. Проаналізовано судову практику у справах про домашнє насильство (ст. 126-1 КК України). Визначено особливості початку досудового розслідування ...
 • Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 4 (99). – С. 225-233, 2022)
  Розглянуто основні напрями розвитку кримінологічної науки: розширення її предметного компонента; інтенсифікацію розвитку окремих кримінологічних підгалузей (теорій); посилення наукового потенціалу; розширення сфери ...
 • Чалий, Ю. І.; Chaliy, Y. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3641-0760 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 4 (99). – С. 212-224, 2022)
  Визначено на підставі аналізу норм чинного законодавства України, практики їх застосування, положень цивілістичної доктрини та документознавства, загальні ознаки цивільно-правових договорів як документів. Встановлено, що ...
 • Данильченко, П. Ю.; Danylchenko, P. Yu. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 4 (99). – С. 198-211, 2022)
  Досліджено особливості детермінації кримінального радикалізму серед засуджених. Встановлено й обґрунтовано зв’язок цього кримінального феномена із групами чинників культурно-психологічного та організаційно-управлінського ...
 • Тихонова, Д. С.; Tihonova, D. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8191-2084 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 4 (99). – С. 191-197, 2022)
  Надано аналіз правової категорії «публічна безпека та порядок», розглянуто наукові дослідження на цю тему. Порівняно поняття «публічна безпека та порядок» із спорідненим поняттям «громадська безпека і порядок», проаналізовано ...
 • Невядовський, В. О.; Neviadovskyi, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3107-1464 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 4 (99). – С. 155-163, 2022)
  Визначено організаційні проблеми здійснення контролю за якістю вищої освіти. Запропоновано авторське бачення напрямів удосконалення організаційних засад здійснення контролю за якістю вищої освіти в Україні. Наголошено, що ...
 • Кириченко, О. Ю.; Kyrychenko, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6085-6175 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 4 (99). – С. 138-144, 2022)
  Сформульовано та охарактеризовано сутність дефініції «євроінтеграція», окреслено основні юридичні засади та вимоги, що висуваються членами Європейського Союзу до законодавства країн – кандидатів на вступ до вказаного ...
 • Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 4 (99). – С. 81-92, 2022)
  Розкрито сутність договору про поділ спадщини через сукупність його визначальних ознак: 1) укладається після спливу строку для прийняття спадщини, але до видачі спадкоємцям свідоцтва про право на спадщину; 2) сторонами ...
 • Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 4 (99). – С. 69-80, 2022)
  Проаналізовано законодавство України, а також доктринальні підходи та судову практику щодо розуміння свободи й обов’язковості виконання договору в цивільному праві України. Наголошено, що законодавство багато в чому ...
 • Малютіна, О. К.; Maliutina, O. K.; Малютін, К. З.; Maliutin, K. Z. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 4 (99). – С. 58-68, 2022)
  Наголошено, що однією з найстрашніших і найважчих для розуміння сторінок історії Другої світової війни є загибель Південно-Західного фронту Червоної Армії в другій половині вересня 1941 року. Зроблено спробу з’ясувати, ...
 • Герасимчук, Р. В.; Herasymchuk, R. V. (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 4 (99). – С. 130-137, 2022)
  Акцентовано увагу на тому, що система правових засад забезпечення публічної безпеки та порядку на регіональному рівні складається з великої кількості нормативно-правових актів різної юридичної сили, проаналізовано їх. ...
 • Чорноус, О. В.; Chornous, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1475-7990 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 4 (99). – С. 121-129, 2022)
  Висвітлено окремі положення національного законодавства у сфері трудових відносин. Розглянуто основні аспекти впровадження електронної форми фіксації страхового стажу працівника. Проаналізовано Закон України «Про внесення ...
 • Іванов, С. Ю.; Ivanov, S. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0166-9016 (Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2022. – № 4 (99). – С. 49-57, 2022)
  Досліджено визначальні особливості правового статусу національних меншин на території України у ХІХ ст. Проаналізовано низку правових актів, що впливали на окремі аспекти життя і діяльність національних меншин та визначено ...

View more

Пошук

Перегляд

Мій профіль

Discover

RSS Feeds