Освіта. Педагогіка (Education. Pedagogy)

Recent Submissions

 • Левашов, О. С.; Levashov, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1956-4888 (Сolloquium-journal. - 2022. - № 36(152). - P. 7-9, 2022)
  Розглянуто кваліфікація та загальна якість викладацького складу. Визначено вимоги, що висуваються до викладачів іноземних мов ЗВО з особливими умовами навчання, і динаміка їх трансформації в зв’язку зі зміною ролі викладача ...
 • Кальченко, Т. М.; Kalchenko, T. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2153-5883; Горбач, Н. Л.; Horbach, N. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1965-902X; Бортник, Ю. М.; Bortnyk, Y. M. (Сolloquium-journal. - 2022. - № 36(152). - P. 4-6, 2022)
  Розглянуто переваги використання інформаційних технологій у навчальному середовищі, сучасні комп’ютерні технології. Надано оцінку використанню дистанційного навчання в навчальному процесі. Проаналізовано процес впровадження ...
 • Savchenko, O. O.; Савченко, О. О.; Horbach, N. L.; Горбач, Н. Л.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1965-902X; Kalchenko, T. M.; Кальченко, Т. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2153-5883; Bortnyk, Y. M.; Бортник, Ю. М. (Наукові інновації та передові технології. - 2023. - № 1(15). - С. 328-342, 2023)
  Визначено, що лексичний підхід базується на здатності розуміти та створювати фрази іноземною мовою як лексичні одиниці (фрагменти). Лексичний підхід до навчання граматиці розуміється як навчання граматичним явищам, таким ...
 • Garnyk, L. P.; Гарник, Л. П.; Snihurova, I. I.; Снігурова, І. І.; Danchenko, I. O.; Данченко, І. О. (Наукові інновації та передові технології. - 2023. - № 1(15). - С. 288-306, 2023)
  Розглянуто нагальну потребу в практичних рекомендаціях щодо організації навчально-виховного процесу в змішаних групах, де разом навчаються європейці та українці (іноземці), започаткувати розробку методики комплексної ...
 • Sazanova, L. S.; Сазанова, Л. С.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3722-2593 (Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 169-171, 2022)
  Розглянуто необхідність трансформації діяльності закладів освіти та адаптації освітньої сфери до періоду воєнного стану. Досвід, набутий під час воєнного стану, тепер використовується у навчальному процесі. Поліцейські ...
 • Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160; Марчук, М. В.; Marchuk, M. V. (Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 169-171, 2022)
  Наголошено, щоб виконувати свої функціональні обов’язки на належному рівні, працівник поліції зобов’язаний мати досить високий рівень інформаційної компетентності. І одним з основних напрямків щодо виконання цього завдання ...
 • Борисова, К. Є.; Borysova, K. Ye.; Світличний, В. А.; Svitlychnyi, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3381-3350 (Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 158-159, 2022)
  Визначено, що для більш якісної підготовки фахівців з кібербезпеки потрібно враховувати академічні та професійні вимоги до спеціалістів в галузі програмування, комп’ютерних наук та інформаційно-комунікаційних технологій, ...
 • Макарова, О. П.; Makarova, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5480-5942; Червоний, П. Д.; Chervonyi, P. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8172-7732 (Modern scientific developments in pedagogy and psychology” : conference proceedings (Riga, the Republic of Latvia, 3–4 November 2022. ). – Riga: Baltija Publishing, 2022. – P. 42-47, 2022)
  У статті запропонована соціально-психологічна профілактика булінгу в освітньому середовищі, а саму у дитячому. До основних видів соціально-психологічної профілактики насильства в учнівському середовищі належать: первинна, ...
 • Безпалько, С. В.; Bezpalko, S. V.; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3530-4269; Денищук, Д. Є.; Denyshchuk, D. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0285-8831; Погорілець, О. В.; Pohorіlets, O. V.; ORCID:http://orcid.org/0000-0003-4739-4441 (Захист та дотримання прав громадян органами Національної поліції України в умовах воєнного стану : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2022 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2022. – С. 151-157, 2022)
  Зазначено, що запропоновані нормотворчі новації опрацьованого Проєкту не містять достатнього обґрунтування та не враховують реалій сьогодення. Підхід, який використано при складанні Проєкту, занадто вузький та не враховує ...
 • Скляр, О. С.; Skliar, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6179-3329 (Інноваційна педагогіка. - 2022. - Вип. 53, т. 2. - С. 119-123, 2022)
  Виокремлено і обґрунтовано педагогічні умови, спрямовані на формування професійної компетентності майбутніх слідчих Національної поліції України. Запропоновано педагогічні умови, які охоплюють формування інтегральної, ...
 • Филипська, В. І.; Fylypska, V. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0497-7196 (Актуальні питання у сучасній науці. - 2023. - № 1(7). - С. 445-455, 2023)
  Розкрито питання засобів реалізації якісного фідбеку (зворотного зв`язку) під час викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах освіти України. Проаналізовано види зворотного зв’язку у психологічному контексті. ...
 • Nastenko, O.; Chornyi, I. V.; Чорний, І. В.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6079-1746; Khanykina, N. (Pedagogy and Education Management Review. - 2021. - Issue 2(4). - P. 21-29, 2021)
  Розглянуто особливості дистанційного навчання та інтерактивних методів навчання української мови як іноземної, а саме основні поняття, моделі навчання, специфіка практичного використання онлайн-методів у сучасних умовах. ...
 • Єльнікова, Н. І.; Yelnikova, N. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5061-8226; Ісаєва, О. В.; Isaieva, O. V. (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 218-219, 2022)
  Розглянуто питання абревіації у мовленні курсантів-правоохоронців, зокрема вживанні абревіатур у професійній лексиці, мові офіційних документів і сленговому вжитку.
 • Єльнікова, Н. І.; Yelnikova, N. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5061-8226 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 216-218, 2022)
  Зазначено, що вільне володіння усною та писемною культурами мовлення збільшує широту уявлень поліцейських, виховуючи в них естетичний смак і закріплюючи вміння та навички комунікативного відбору мовних одиниць, із метою ...
 • Голопич, І. М.; Golopych, І. М.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1831-9752 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 210-212, 2022)
  Розглянуто пошук ефективних способів залучення курсантів до активного навчання у вищих закладах зі специфічними умовами навчання, оскільки наряду з академічними заняттями є ще комплекс службової підготовки, яка потребує ...
 • Гіренко, С. П.; Girenko, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4871-5481 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 206-207, 2022)
  Підкресленои, що головними досягненнями за період воєнних дій в Україні, слід вважати спільну результативну діяльність кожного учасника університетського колективу (від здобувача освіти до керівництва ЗВО), спрямовану на ...
 • Голопич, І. М.; Golopych, І. М.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1831-9752 (Перспективи та інновації науки. Серія: Педагогіка, Серія: Психологія, Серія: Медицина. - 2021. - № 4(4). - С. 128-140, 2021)
  Обґрунтовано методи формування готовності майбутніх поліцейських до професійного спілкування у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Представлено методику підготовки майбутніх поліцейських до професійного ...
 • Holubnycha, L.; Kostikova, I.; Soroka, N.; Shchokina, T.; Golopych, I. M.; Голопич, І. М.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1831-9752 (Postmodern Openings. – 2021. – Vol. 12, Issue 1, Supl. 1. – P. 200-214, 2021)
  Розглянуто деякі особливості розвитку міжкультурної компетентності у рамках мови та культури. Показано специфіку розвитку міжкультурної компетенції, включаючи мовну компетенцію, лінгвокультурну компетенцію. Визначено ...
 • Марченко, О. Г.; Marchenko, O. H.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1007-9560; Жовтоніжко, І. М.; Zhovtonizhko, I. M. (Актуальність та особливості наукових досліджень в умовах воєнного стану: зб. тез міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. з нагоди відзначення Дня науки-2022 в Україні (м. Київ, 24 трав. 2022 р.). – Київ, 2022. – С. 177-181, 2022)
  Стверджено, що зміст, форми та методи організації навчання дисципліни «Статистичні методи у психолого-педагогічних дослідженнях» посідають важливе місце в системі освітньо-наукової підготовки здобувачів наукового ступеня ...
 • Безпалько, С. В.; Bezpalko, S. V.; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3530-4269; Денищук, Д. Є.; Denyshchuk, D. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0285-8831; Погорілець, О. В.; Pohorіlets, O. V.; ORCID:http://orcid.org/0000-0003-4739-4441 (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 32-36, 2022)
  Констатовано, що дослідження проблеми атестації працівників освітньої галузі є не лише актуальним напрямом в контексті необхідності удосконалення механізмів державного управління системою вищої освіти України, а й обов’язковою ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds