Кримінологія (Criminology)

Recent Submissions

 • Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 207-208, 2023)
  Розглянуто основні фактори, що сприяють збільшенню домашнього насильства під час війни та проаналізовано причини зниження рівня звернень постраждалих та зафіксованих випадків домашнього насильства під час війни у порівняні ...
 • Шкарупа, В. І.; Shkarupa, V. I.; Воробйова, А. О.; Vorobiova, A. O. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 204-206, 2023)
  Показано, що однією з форм психологічного насильства в інформаційному просторі є кібербулінг. Кінцевою метою кібербулінгу є встановлення влади одного з членів соціуму над іншим, який є слабшим; визначено прийоми здійснення ...
 • Прокодянчик, С. С.; Prokodianchyk, S. S. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 201-203, 2023)
  Відзначено, що останнім часом ставлення до жорстокості в школі, в освітніх установах, товариствах розвинених країн стало значно серйознішим. Широко застосовуються профілактичні програми булінгу. Одним із завдань школи та ...
 • Попова, А. Р.; Popova, A. R.; Сторчак, С. С.; Storchak, S. S. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 199-201, 2023)
  Визначено, що в Україні найбільша кількість тяжких правопорушень проти особистості відбувається в сфері сімейно-побутових відносин. Розглянуто актуальну проблему психологічного насильства в сім’ї. Наголошено, що профілактика ...
 • Перегорода, А. Р.; Perehoroda, A. R. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 198-199, 2023)
  Визначено, що делінквентна поведінка підлітків характеризується певними особливостями, що проявляються в її причинах, мотивах здійснення вчинків, динаміці та певних умовах. Зазначено, що на поведінку дитини впливає ...
 • Джагупов, Г. В.; Dzhahupov, H. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4443-9114 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 190-192, 2023)
  Розглянуто питання історії та ратифікації Стамбульської конвенції Україною. Визначено напрями змін в суспільстві щодо випадків домашнього насильства під час війни.
 • Федоренко, О. І.; Fedorenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4948-9524 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 188-190, 2023)
  Проаналізовано закордонний досвід підготовки поліцейських до профілактичної роботи з дітьми та практика її здійснення. Розглянуто програми профілактичної роботи з дітьми у США, Канаді, Швеції, Японії.
 • Тюріна, В. О.; Tyurina, V. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2308-1977; Шмараєва, А. Д.; Shmaraieva, A. D. (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 186-187, 2023)
  Наголошено, що проблема насильства в сім’ї має різні аспекти, тому потребує для її вирішення підготовки фахівців різних спеціальностей – психологів, педагогів, юристів, медиків, психотерапевтів, працівників поліції тощо, ...
 • Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 182-184, 2023)
  Розкрито специфіку нового молодіжного субкультурного руху «Редан», який набув поширення з лютого 2023 року, окреслено передумови його виникнення, типові ознаки й негативні наслідки для української молоді. Визначено проблемні ...
 • Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3530-4269 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 89-92, 2023)
  Наголошено, що дотримуючись елементарних правил і рекомендацій кримінотеології в аспекті ухилу від зла, є можливість застерегти від знівечення людського роду, його гріхопадіння, коли за один день можемо нагрішити стільки, ...
 • Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 75-76, 2023)
  Розглянуто питання специфіки поведінки жінок, що скоїли злочини, основні аспекти мотивації їхніх кримінальних діянь, соціально-психологічну природу особистості злочинниць, яка розуміється як система їхніх специфічних ...
 • Басараб, О. Т.; Basarab, O. T.; Basarab, O. K.; Басараб, О. К.; Ларіонова, І. Т.; Larionova, I. T.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7006-6476 (Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Юридичні науки. - 2019. - Вип. 3., 2019)
  Розглянуто питання необхідності нарощування зусиль у сфері забезпечення кібернетичної безпеки прикордонного відомства. Досліджено стан, структура та призначення інформаційно-телекомунікаційної системи Державної прикордонної ...
 • Канібер, Ю. М.; Kaniber, Yu. M.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2648-7067 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 153-154, 2016)
  Наголошено, що кримінологічна діяльність – це система різноманітних за формою і напрямами дій громадян та колективних суб’єктів суспільного життя, що спрямовані на досягнення двоєдиної мети – надбання наукового знання ...
 • Колесник, М. О.; Kolesnyk, M. O. (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 155-161, 2016)
  Надано історико-правовий аналіз механізму протидії злочинності неповнолітніх. Наголошено, що питанням профілактики злочинності неповнолітніх до певного часу приділялася вкрай незначна увага. Так, давні пам’ятки вітчизняного ...
 • Овод, К. К.; Ovod, K. K. (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 163-167, 2016)
  Розглянуто антикорупційну стратегію, яка визначає пріоритети державної антикорупційної політики до 2018 року, реалізація яких створить основу для подальших реформ у цій сфері, зокрема дасть змогу усунути одну з основних ...
 • Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531 (Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 177-180, 2016)
  Наголошено, що сучасні вимоги до поліпшення стану криміногенної обстановки в державі вимагають від науковців та практиків нових підходів до вивчення проблем злочинності, її причин та умов, удосконалення понятійного ...
 • Погрібний, С. О.; Pogribnyi, S. O.; Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3530-4269; Денищук, Д. Є.; Denyshchuk, D. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0285-8831 (Нове українське право. – 2022. – Вип. 4. – С. 95-103, 2022)
  Розглянуто проблему нормативно-законодавчої бази нинішнього безпекового середовища, актуалізовано його роль з духовно-ціннісних міркувань, формування високих рівнів правової психології та правової ідеології громадян, з ...
 • Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3530-4269 (Нове українське право. – 2022. – Вип. 4. – С. 83-94, 2022)
  Розглянуто морально-етичні аспекти подолання корупції з акцентом на формування державної антикорупційної ідеології (кримінології) на засадах духовно-ціннісного складника. Порушено питання природи корупційних проявів через ...
 • Луценко, Б. Г.; Lutsenko, B. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1366-9155 (Юридичний вісник. - 2021. - № 4. - С. 176-183, 2021)
  Надано кримінологічний аналіз підстав, які передували прийняттю рішення про проведення Антитерористичної операції, а в подальшому – Операції об’єднаних сил. Переформатування Антитерористичної операції в Операцію об’єднаних ...
 • Сокуренко, В.В.; Sokurenko, V.V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4377-982X (Південноукраїнський правничий часопис. - 2022. - № 4, т. 3. - С. 250-258, 2022)
  З перших днів створення УПА її діяльність мала не регіональний, а всеукраїнський характер, що рельєфно видно з політичної програми боротьби за відновлення соборної, незалежної України. Правовими підставами визнання ...

View more