Law and Safety. Право І Безпека

 

Право і Безпека = Law and safety : наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків: [б. в.], 2002 - . - Виходить 4 рази на рік. - ISSN 1727-1584.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Хавіна, І. П.; Khavina, I. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1856-1186; Гнусов, Ю. В.; Gnusov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; Можаєв, О. О.; Mozhaiev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1412-2696 (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 171-183, 2022)
  Запропоновано функціональну архітектуру системи управління інформаційною безпекою на основі мультиагентної системи для пошуку в реальному часі оптимальних рішень захисту інформації завдяки вибору за визначеними критеріями ...
 • Моргунов, О. А.; Morhunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620; Власенко, І. В.; Vlasenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7752-6068 (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 159-170, 2022)
  Наголошено, що подальше реформування правоохоронної діяльності в Україні є вкрай необхідним і потребує постійної уваги з боку керівництва МВС, Національної поліції та служб і підрозділів, які беруть у цій сфері участь. ...
 • Данильченко, П. Ю.; Danylchenko, P. Yu. (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 145-158, 2022)
  Досліджено стан кримінального радикалізму серед засуджених в установах виконання покарань. З’ясовано, що кримінальний радикалізм – це заборонені законом про кримінальну відповідальність прояви радикального, ...
 • Іванов, А. О.; Ivanov, A. O.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-2269-9062 (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 135-144, 2022)
  Розглянуто матеріали доповідей керівництва Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України щодо тих викликів і проблем, з якими органам системи МВС довелося зіштовхнутися внаслідок військової агресії ...
 • Носов, В. В.; Nosov, V. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7848-6448; Манжай, О. В.; Manzhai, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5435-5921; Панченко, Є. В.; Panchenko, Ye. V. (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 108-124, 2022)
  Запропоновано механізм аналізу етеріум-трансакцій під час попередження та розслідування кримінальних правопорушень на основі вивчення сучасного досвіду в цій сфері. Вивчено стан нормативно-правового урегулювання криптовалют ...
 • Гудзь, Т. І.; Gudz, T. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136; Мальцев, В. В.; Maltsev, V. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0214-8976 (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 94-107, 2022)
  Досліджено положення міжнародних стандартів права людини на достатній життєвий рівеньта їх вплив на законодавствоУкраїни. Визначено елементи змістового наповнення права на достатній життєвий рівень, акцентовано на ...
 • Sievidova, I. O.; Сєвідова, І. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3703-4610; Mohilevskyi, L. V.; Могілевський, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086; Sychova, V. V.; Сичова, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3031-4994 (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 81-93, 2022)
  Проаналізовано міжнародний досвід правового регулювання трудових прав працівників державної служби. Вивчено умови, за якими державним службовцям мають бути забезпечені високі стандарти трудових прав, гідні умови праці та ...
 • Філіпська, Н. О.; Filipska, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9558-9422 (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 69-80, 2022)
  Досліджено питання діяльності в умовах війни в Україні громадських організацій у сфері захисту прав людей з обмеженими можливостями. Констатовано погіршення ситуації з дотриманням прав цієї категорії осіб через воєнні дії, ...
 • Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665 (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 45-58, 2022)
  Досліджено основи правосвідомості як передумови правомірної поведінки особи. Зазначено, що поняття «правосвідомість» розуміється широко, ним охоплюється і усвідомлюване, і неусвідомлюване у правовій сфері внутрішнього світу ...
 • Корнієнко, В.В.; Korniienko, V.V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7682-1281 (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 36-44, 2022)
  Проведено аналіз стану дактилоскопічних дослідженьв Україні та закордоном. Приділено увагу останнім світовим досягненням у галузях хімії та мікробіології, які допомагають якісно виявляти і фіксувати сліди пальців рук людини ...
 • Ярмиш, О. Н.; Yarmysh, O. N.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4811-4520; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178 (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 24-35, 2022)
  Висвітлено актуальне та найменш досліджене в історико-правовій науці питання – про злочинність у найчисельнішому правоохоронному органі –міліції, що діяла на території Української РСРв один із післявоєнних років (1947 р.). ...
 • Парфентій, Л. А.; Parfentii, L. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8896-4928 (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 13-23, 2022)
  Узагальнено та систематизовано ключові особливості і виявлено слабкі місця процесу проведення судово-економічної експертизи при розслідуванні корупційних злочинів в Україні. Досліджено законодавче тлумачення поняття ...
 • Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6522-8020 (Право і безпека. – 2022. – № 3 (86). – С. 170-182, 2022)
  Проведено комплексне дослідження загального та спеціальних суб’єктів адміністративних правопорушень на авіаційному транспорті. Проаналізовано міжнародно-правові акти та національне законодавство в галузі цивільної авіації. ...
 • Погрібний, І. М.; Pohribnyi, I. M. (Право і безпека. – 2022. – № 3 (86). – С. 160-169, 2022)
  Досліджено особливості ґенези складу правових відносин. Наголошено, що теорія правових відносин, яка виступає у вигляді широкого тарізноманітного масив узнань і уявлень, звичайно може бути прийнята як основне джерело, що ...
 • Гета, Д. С.; Heta, D. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0570-4846 (Право і безпека. – 2022. – № 3 (86). – С. 150-159, 2022)
  Розглянуто загальноправові підходи до сучасного розуміння транспарентності у сфері державного управління та судочинства. Запропоновано авторське визначення транспарентності кримінального судочинства. Окреслено коло елементів, ...
 • Будь, О. А.; Bud, O. A. (Право і безпека. – 2022. – № 3 (86). – С. 140-149, 2022)
  Досліджено сутність реєстраційних і дозвільно-ліцензійних процедур у діяльності Національної поліції, виходячи зі специфіки публічно-сервісної діяльності останньої та особливостей надання поліцейських послуг. Виокремлено ...
 • Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5816-4185; Дядін, А. С.; Diadin, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2277-2795 (Право і безпека. – 2022. – № 3 (86). – С. 128-139, 2022)
  Досліджено явище ментальної війни під час дії воєнного стану та способи впливу і протидії інформаційним атакам на менталітет нації. Встановлено, що ментальна війна є елементом гібридної війни та її інформаційної складової. ...
 • Власенко, І. В.; Vlasenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7752-6068; Шевченко, Т. В.; Shevchenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0366-7217 (Право і безпека. – 2022. – № 3 (86). – С. 116-127, 2022)
  Визначено, що значний рівень травматизму і кількість випадків загибелі правоохоронців, особливо в екстремальних ситуаціях, потребує постійних досліджень у сфері підвищення професійних здібностей правоохоронців. Практична ...
 • Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062 (Право і безпека. – 2022. – № 3 (86). – С. 81-91, 2022)
  Наведено аргументи «за» і «проти» підтримки існування та розвитку конструкції «юридична особа» у вченнях римських юристів. Аналіз цивілістичної доктрини про римське право щодо вчення про юридичну особу дозволив дійти ...
 • Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538 (Право і безпека. – 2022. – № 3 (86). – С. 70-80, 2022)
  З’ясовано сутність ризикованих дій як підстави притягнення до відповідальності посадових осіб підприємницького товариства. Підкреслено, що з урахуванням сутності ризикової діяльності підприємницького товариства, спрямованої ...

View more

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds